Okulistyczne sławy we włodawskim szpitalu

Od 4 listopada we włodawskim szpitalu funkcjonuje Oddział Okulistyczny, tzw. Oddział Leczenia Jednego Dnia, w którym wykonywane będą świadczenia wysokospecjalistyczne o charakterze zabiegowym. Uroczyste otwarcie oddziału odbyło się w asyście sław okulistycznych. Rolę gospodarzy pełnili: dyrektor szpitala Teresa Szpilewicz i starosta Andrzej Romańczuk.

Po oficjalnym otwarciu oddziału, już w małej synagodze włodawskiego muzeum, miała miejsce część naukowo-informacyjna. Najpierw o potrzebie leczenia zaćmy w powiecie włodawskim mówił ekspert rynku zdrowia – Arnold Maciejewski. Następnie o operacjach tylnego odcinka gałki ocznej mówił dr hab. Jerzy Mackeiwicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na koniec wykład wygłosiła dr Monika Jasielska, która omówiła najnowsze metody leczenia zaćmy.

– To jest sukces nas wszystkich, że włodawskim szpitalem udało się nam zainteresować wybitnych specjalistów okulistyki – mówił starosta Andrzej Romańczuk. – Oddział Leczenia Jednego Dnia zdecydowanie poszerzy ofertę naszej placówki i pozwoli na jej dalszy rozwój.
Przyjęcia pacjentów do zabiegów okulistycznych odbywać się będą w sposób planowy na podstawie skierowania lekarza. Zabiegi wykonywane będą przez wysokiej klasy specjalistów okulistyki. Będą to głównie operacje zaćmy. Ocenę stanu zaawansowania zaćmy i ewentualną kwalifikację do operacji wykonuje lekarz okulista. Operację zaćmy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, kroplami lub zastrzykami około oka. Zabieg operacji zaćmy wykonywany jest w sali operacyjnej (sterylnej), gdzie chirurg okulista posługując się zminiaturyzowanymi narzędziami wykonuje zabieg pod mikroskopem operacyjnym. Obecnie metodą z wyboru jest fakoemulsyfikacja – jądro soczewki jest rozbijane przy pomocy ultradźwięków i odsysane. Metoda ta pozwala na stosowanie niewielkiego cięcia, co przyspiesza gojenie, zmniejsza astygmatyzm pooperacyjny oraz możliwość wystąpienia powikłań. Usuwa się prawie całą soczewkę, pozostawiając jedynie część jej torebki, do której wszczepia się sztuczną soczewkę.

Mianem leczenia jednego dnia określa się każdą procedurę operacyjną, która jest nowoczesna, bezpieczna, małoinwazyjna i pozwala na bardzo szybki powrót do życia codziennego. W ten sposób zakres zabiegów, które są sfinansowane w ramach systemu jednego dnia, nie jest ograniczony, a zależny jedynie od konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjenta, a także stopnia zaawansowania technologicznego świadczeniodawcy. (pk)