Opłata targowa zniesiona

Od 1 stycznia 2022 r. kupcy, przedsiębiorcy i producenci będą mogli bez żadnych dodatkowych kosztów handlować na chełmskich targowiskach. Radni miasta jednogłośnie przyjęli uchwałę znoszącą opłaty targowe.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach radni mogą wprowadzać opłatę targową lub nie, to fakultatywna danina publiczna. Zniesienie opłaty targowej to, obok bezpłatnej komunikacji miejskiej, jedna z ważniejszych obietnic wyborczych Jakuba Banaszka. Wiosną 2020 r. przygotowano projekt uchwały w tej sprawie, ale radni usunęli go z porządku obrad, bo przed głosowaniem chcieli poznać opinie kupców bazarowych.

Uchwała w sprawie zniesienia opłaty targowej, a konkretnie uchylenia uchwały z 2015 r. wprowadzającej tę opłatę wraz ze stawkami stanęła na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Chełm. Chodzi o umożliwienie dokonywania sprzedaży przedsiębiorcom i producentom żywności na zorganizowanych targowiskach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym roku i tak opłata targowa nie była pobierana z uwagi na trwającą epidemię i zapisy ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych.

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie jako zarządca targowisk w Chełmie pozytywnie zaopiniował inicjatywę zniesienia opłaty targowej (tak, jak Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm). Spółka informuje, że zniesienie opłaty nie wpłynie negatywnie na rentowność prowadzonej działalności, jak również na jej wynik finansowy. W przygotowanym przez ratusz uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że w związku z tym, że opłata ta nie była w bieżącym roku pobierana, spółka zmuszona była uregulować system handlu na tzw. łączniku przy targowisku przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Zapewniono radnych, że reorganizacja ta przyniosła pozytywne efekty i zmniejszyła dysproporcje w ponoszonych kosztach handlu przez kupców w zorganizowanych targowiskach oraz sprzedających „z ręki”. W uzasadnieniu do projektu uchwały chełmscy urzędnicy informują też, że zniesienie opłaty targowej przyczyni się do lepszej organizacji handlu na targowiskach oraz zwiększy możliwości w zakresie skutecznego egzekwowania handlu w miejscach do tego niewyznaczonych, co wpłynie pozytywnie na ład w przestrzeni publicznej.

Wpływy z opłaty targowej po pomniejszeniu o wydatki związane z zapłatą prowizji dla inkasenta w 2018 r. wyniosły 154 tys., w 2019 r. – 185 tys., w 2020 r. – 167 tys., w 2021 r. miasto otrzymało 217 tys. zł rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej. 29 listopada br. miejscy radni nie mieli żadnych wątpliwości w tej sprawie. Bez dyskusji najpierw pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały na komisjach, a potem podczas sesji Rady Miasta Chełm jednogłośnie zagłosowali za zniesieniem opłaty targowej. (mo)

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo madrzy włodarze ,brawo! Szkoda za w Mazowieckim okolice Wyszkowa jest jeszcze PRL na targowicach i to jeszcze podnoszą stawki . Niekiedy jest wjazd ,plac ,wymuszona miejscówka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here