Opozycja zjednana

Po ostatnim rozdaniu dotacji z „Polskiego Ładu” dla gminy Leśniowice radni gminni znowu bili na sesji brawa wójt Joannie Jabłońskiej. – Bierze pani wszystko – zwrócił uwagę radny Stefan Prokop

To była krótka sesja, zwołana, aby przyjąć niezbędne zmiany w budżecie. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, zdała sprawozdanie ze swojej działalności. Przypomniała o zrealizowanych ostatnio inwestycjach i pozyskanych dotacjach z „Polskiego Ładu”. W gminie Leśniowice przeszły aż trzy wnioski na łączną kwotę ponad 8 mln zł (3,9 mln zł na drogi, 3,6 mln zł na przebudowę ośrodka kultury i ponad 600 tys. zł na termomodernizację budynku w Majdanie Leśniowskim).

Wójt zapewniła, że trwają przygotowania do złożenia kolejnych wniosków na następny nabór, zaplanowany już w listopadzie. Wiesław Wierzchoś, przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, po raz kolejny na sesji pogratulował wójt skutecznych działań i wójt znowu dostała gromkie brawa od radnych. Stefan Prokop, od lat związany z PSL, który w Radzie Gminy Leśniowice zasiada od wielu kadencji (za poprzedniego wójta przewodniczył radzie) i teoretycznie jest w opozycji, stwierdził krótko: „Bierze pani wszystko”, a wójt przytaknęła.

– Szykujemy się już do kolejnego naboru, planowanego na listopad – stwierdziła wójt Jabłońska, dziękując za wsparcie radnym oraz pracownikom urzędu, którzy – jak mówiła – pracują przy przygotowaniu wniosków o dotację, co często wymaga dodatkowej pracy.

Wygląda na to, że gospodarz gminy Leśniowice, choć na początku nic na to nie wskazywało, zdołała przekonać do siebie opozycję. Radni jednomyślnie uchwalili m.in. zmiany budżetowe. Poruszono temat oczyszczalni ścieków, w tym ich punktu zrzutu w Sielcu i w tej kwestii wójt prosiła, aby „nie robić zamieszania”, bo działki pod tę inwestycję jeszcze nie wybrano (opisywaliśmy temat w poprzednim wydaniu). Radni nie zgłosili interpelacji. Burzliwych dyskusji też nie było, co przez wiele lat podczas obrad rady w gminie Leśniowice było wręcz tradycją. (mo)

Na co pieniądze z Polskiego Ładu?

Wójt gminy Leśniowice odebrała symboliczny czek na 8 253 805 zł. To dotacje przyznane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, które będą przeznaczone na trzy inwestycje. Pierwsza z nich to przebudowa infrastruktury drogowej. Zakres inwestycji podzielono na trzy etapy tj.: przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy, przebudowę drogi w Rakołupach Małych i Rakołupach oraz przebudowę drogi gminnej w Leśniowicach Kolonii.

Inwestycje obejmują wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych, a także wykonanie odwodnienia, przebudowy zjazdów i poboczy, zatok, mijanek oraz oznakowania drogowego. Wartość dofinansowania wyniosła 3 909 521,98 zł. Drugi projekt dotyczy modernizacji infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Zakres tej inwestycji obejmie przebudowę istniejącego budynku (znajduje się naprzeciwko urzędu gminy) oraz adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby SOK.

Budynek zostanie również wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Wartość dofinansowania wyniosła 3 681 982,16 zł. Trzeci projekt obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach. Przedmiotem robót będzie remont oraz wyposażenie istniejącego budynku. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu technicznego budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania wyniosła: 662 300,86 zł.

W ramach dotacji z „Polskiego Ładu” gmina Leśniowice otrzymała ponad 2,3 mln zł, które przeznaczone będą na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Kwoty przyznanego wsparcia to odpowiednio 334 758,00 zł na zadania związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę oraz 1 986 444, 00 zł na zadania związane z kanalizacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here