OPS pęka w szwach

Urząd Gminy Ruda-Huta przymierza się do zaadaptowania części budynku szkoły na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak tłumaczą władze gminy, obecna siedziba OPS-u nie spełnia współczesnych standardów. Prace będą kosztować prawie 3 mln zł.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Rudzie-Hucie na Ośrodek Pomocy Społecznej” to jedno z kosztowniejszych zadań zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy. Szacowany koszt to 2,9 mln zł, z czego 85 proc. (ok. 2,4 mln zł) stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Obecna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, jak tłumaczą władze gminy, nie spełnia współczesnych standardów.

– Brakuje m.in. miejsca na gabinet do przyjęć interesantów w sprawach wymagających poufności. Pokoje są małe. Brakuje miejsca na poczekalnię oraz pomieszczeń dla pracowników socjalnych. Ponadto obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ta część budynku szkoły, do której planujemy przenieść Ośrodek Pomocy Społecznej, nie jest obecnie wykorzystywana do zajęć edukacyjnych w związku ze zmniejszającą się ilością oddziałów klasowych – wyjaśnia Agnieszka Woszczewska, sekretarz gminy.

W tym roku gmina planuje ogłosić także przetarg na budowę drogi (nr 122497L) w Rudzie-Kolonii. Koszt inwestycję oszacowano wstępnie na 1,5 mln zł, z czego 95 proc. (ok. 1,4 mln zł) będzie stanowić dofinansowanie z „Polskiego Ładu”.

Nieco ponad 2,5 mln zł kosztować ma planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1825L (Ruda-Huta – Ruda) na odcinku od skrzyżowania z drogą Sajczyce – Ruda-Huta – Żalin – Świerże do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1824L (Ruda – Rudka).

To zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 kwotą ponad 1,6 mln zł, co stanowi ok. 64 proc. kosztów.

Gmina jest także w trakcie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W ramach tego zadania powstanie 9 km sieci kanalizacyjnej i 11,7 km sieci wodociągowej z przyłączami. Na ten cel zaplanowano prawie 9,8 mln, zł. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 2024 r. W tym przypadku gmina również może liczyć na dofinansowanie z „Polskiego Ładu”. Kwota dotacji to ponad 8,7 mln zł (prawie 90 proc.). (w)