Ordyniec mówi dość

20 maja br. Tadeusz Ordyniec przestanie pełnić funkcję komendanta straży miejskiej w Chełmie. W minionym tygodniu złożył rezygnację ze stanowiska, którą prezydent Agata Fisz przyjęła.

Tadeusz Ordyniec, były szef chełmskiego garnizonu, strażą miejską kieruje od 10 lat. Stanowisko objął jako emerytowany pułkownik wojska polskiego.
W ubiegłym tygodniu do prezydent Agaty Fisz złożył pismo o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Ordyniec chce odejść ze stanowiska
20 maja. – Rezygnacja została przyjęta, powodów decyzji komendanta nie znam. Obowiązki komendanta straży miejskiej do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu będzie pełnił jeden ze strażników. Nie wykluczam też powołania na stanowisko komendanta któregoś z pracowników straży. Prawo na to zezwala, pod warunkiem, że kandydat ma odpowiednie kwalifikacje. Sprawa jest świeża i jeszcze jej dokładnie nie badałam – mówi prezydent Fisz. (ps)