Ósemka dopilnuje referendum

Rada Miasta Lublin powołała miejską komisję wyborczą do spraw referendum w sprawie przyszłości górek czechowskich, które odbędzie się 7 kwietnia.


Zasiądą w niej: Piotr Popiel, Eugeniusz Bielak (radni Prawa i Sprawiedliwości), Maja Zaborowska, Monika Orzechowska, Anna Ryfka, Bartosz Margul (radni klubu Krzysztofa Żuka), Łukasz Mazur (pełnomocnik prezydenta) i Emilia Ceran-Sajnóg (radca prawny).

Zadaniem komisji będzie np. powołanie członków obwodowych komisji, zarządzenie druku potrzebnej liczby kart do głosowania, zapewnienie dostarczenia ich do komisji obwodowych, sporządzenie protokołów, obliczanie głosów i podanie wyników do publicznej wiadomości. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.

Przypomnijmy, że lubelski deweloper TBV chce postawić bloki mieszkalne na 30 hektarach górek czechowskich w zamian za przekazanie miastu pozostałych 75 hektarów na park oraz współfinansowanie jego powstania. W niedzielę, 7 kwietnia, mieszkańcy Lublina odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. górek czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazaniu go gminie Lublin?”.

Grzegorz Rekiel