Osobne wejście i maski

Do końca marca trzeba było podjąć uchwałę w sprawie wyodrębniania funduszu sołeckiego. Dlatego, choć nad głowami krąży widmo koronawirusa, radni z gminy Chełm pomaszerowali do urzędu.

Wprowadzeni osobnym wejściem, dostali maseczki na twarze, rękawiczki i żele do dezynfekcji. Dziewięciu z 15 radnych stawiło się w piątek (27 marca) na posiedzeniu rady gminy w sali konferencyjnej. Głównie po to, by zdecydować o funduszu sołeckim przed upływem terminu. Mimo jednego głosu sprzeciwu, większość była „za” jego niewyodrębnianiem, wzorem lat ubiegłych.

Na sesji stanęła też uchwała w sprawie odbioru śmieci. Nie chodzi jednak o wprowadzenie upustu dla tych, którzy kompostują bioodpady, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Gmina zdecydowała się utworzyć nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Depułtyczach Królewskich-Kolonii 86. Do PSZOK-u mają trafiać odpady budowlane i rozbiórkowe oraz bioodpady.

– Dzięki temu będziemy mieli możliwość ograniczenia odpadów odbieranych od mieszkańców gminy – podkreślił Mirosław Mysiak, dyrektor wydziału rolnictwa i ochrony środowiska w UG Chełm.

Statystyki z poprzednich lat pokazują, że rocznie mieszkańcy „produkują” około 60 ton bioodpadów i 330 ton gruzu. Te dwie frakcje należą do najcięższych odpadów komunalnych i urzędnicy liczą, że dzięki PSZOK uda się zmniejszyć wydatki na odbiór śmieci przez MPGK. (pc)