Ostatnia prosta przed maturą

– Wykorzystajcie czas na naukę, ale już przed samym egzaminem wyśpijcie się i odpocznijcie – radzą tegorocznym maturzystom dyrektorzy świdnickich liceów. Matury rozpoczynają się już w przyszłym tygodniu.


Lada dzień tegoroczni abiturienci pożegnają szkolne mury. W większości świdnickich szkół średnich 28 kwietnia zaplanowano uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Niecały tydzień później, bo już 4 maja, przystąpią oni do egzaminu dojrzałości.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku do matury podejdzie 107 osób. Spośród przedmiotów rozszerzonych maturzyści z „Bronka” najchętniej wybierali język angielski, matematykę, geografię i biologię. Dwie osoby będą też zdawały maturę z filozofii. O dobre rady dla maturzystów na ostatniej prostej zapytaliśmy dyrektorów świdnickich szkół.
– Moja rada dla maturzystów? Spokój i jeszcze raz spokój. Na maturę przede wszystkim trzeba przyjść wypoczętym, więc czas przed samym egzaminem uczniowie powinni wykorzystać na odpoczynek. Należy pamiętać też o zabraniu wszystkich przyborów, dozwolonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przestrzegałbym przed korzystaniem z niedozwolonych pomocy, np. telefonów komórkowych. Próby „pomagania” sobie takimi urządzeniami mogą kończyć się unieważnieniem egzaminu – nie tyko dla osoby, która korzysta z tego, ale również dla całej grupy – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku.
W II Liceum Ogólnokształcących im. K. K. Baczyńskiego do matury przystąpi 59 osób. Najwięcej z nich egzamin rozszerzony będzie zdawać z matematyki, biologii, chemii i geografii.
– Te kilka dni, które zostały jeszcze do matury, warto wykorzystać na naukę i powtórki – mówi Ryszard Borowiec, dyrektor placówki. – Nasi nauczyciele wciąż są do dyspozycji uczniów. Natomiast weekend przed maturą radziłbym wykorzystać przede wszystkim na odpoczynek. Przestrzegam też przed zarywaniem nocy. To nic dobrego. Uczniowie nie powinni wpadać w histerię i przyjść na egzamin wypoczęci. (w)