Osterwa nagrodził hojną ręką (niektórych)

Łącznie 152 tys. zł. nagród przyznał swoim pracownikom dyrektor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Niesprawiedliwy – zdaniem załogi – ich podział wzbudził niezadowolenie i ściągnął do teatru marszałkowską kontrolę. Ta stwierdziła bezzasadność rozdania tych pieniędzy, a samorząd województwa nakazał ich zwrot. Dyrektor oczekuje, że pracownicy oddadzą pieniądze, ale do tego nikt się nie kwapi.

Dyrektor Redbad Klynstra-Komarnicki podzielił nagrody nierównomiernie. Największe dostały wicedyrektor Adrianna Całus – 29 tys. zł i główna księgowa Agnieszka Nowosad – ponad 19 tys. zł (obie panie nie pełnią już swych funkcji – przyp. aut.). Pozostali pracownicy otrzymali o wiele skromniejsze gratyfikacje – po kilkaset złotych. Taki podział wzbudził niezadowolenie. Wskutek pracowniczych protestów Urząd Marszałkowski w Lublinie wszczął kontrolę. Z przedstawionej w sierpniu sejmikowi województwa informacji wynika, że premie i te najwyższe i te niższe zostały naliczone bez podstaw. Urząd nakazał ich zwrot.

– Za nieprawidłowości tych wypłat odpowiedzialność ponosi przede wszystkim kierownictwo jednostki: dyrektor, zastępca dyrektora i główna księgowa, lecz również osoby zatrudnione na stanowisku zastępcy głównej księgowej i starszej księgowej. Działania zastępcy dyrektora i pozostałych osób w sprawie wypłaty nienależnych kwot odbywały się z przekroczeniem wydanych pełnomocnictw – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Dyrektor Klynstra-Komarnicki prosi teraz pracowników o zwrot pieniędzy. Wystąpił do nich z oficjalnym pismem w tej sprawie, ale w odpowiedzi od części nagrodzonych otrzymał pisma zwrotne informujące, iż nie zamierzają zwracać pieniędzy. Samemu dyrektorowi Klynstrze-Komarnickiemu w lipcu br. Zarząd Województwa przyznał roczną nagrodę w wysokości jednomiesięcznej pensji. Zwrotu nagrody od dyrektora nikt nie oczekuje. Warto przy tym przypomnieć, że w ubiegłym roku „Osterwa” zamknął deficytem w wysokości 188 946 zł, a po I półroczu tego roku strata placówki wynosiła aż 764 669 złotych.

MaR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here