Oszczędzić zdrowe tkanki

COZL kupiło nowoczesny sprzęt do brachyterapii prostaty. Pacjenci już mogą z niego skorzystać.


Chodzi o prowadzenie radioterapii, polegającej na precyzyjnym umieszczeniu niszczącego raka źródła promieniotwórczego w zmianie nowotworowej lub w jej pobliżu, jednocześnie oszczędzając okoliczne zdrowe tkanki.

– To poważne wzmocnienie naszych możliwości leczenia nowotworów gruczołu krokowego, zaś dzięki pozostałemu, nowoczesnemu wyposażeniu sali zabiegowej, wyposażonej między innymi w tomograf komputerowy możemy prowadzić szeroki zakres diagnostyki obrazowej, pozwalającej na większą precyzję umieszczania aplikatorów w zmianie oraz planowanie dalszej terapii – wyjaśnia – mówi dr n. med. Dariusz Kieszko, kierownik Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Placówka ta świadczy pomoc chorym na nowotwory ginekologiczne, laryngologiczne, jak również raka płuc, przełyku i skóry, przyjmując blisko pół tysiąca przypadków rocznie, prowadząc również pionierską brachyterapię zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie. To ważne zwłaszcza dla pacjentów, którzy wyczerpali już możliwości leczenia chirurgicznego czy terapii chemicznych.

W planach placówki jest rozszerzenie brachyterapii w pełnowymiarowy oddział, jednak możliwe będzie to dopiero po zakończeniu rozbudowy szpitala. Kiedy zaś to nastąpi? trudno wyrokować. Na razie pacjenci hospitalizowani są w ramach świadczeń Oddziału Ginekologii Onkologicznej lub Oddziału Radioterapii COZL. TAK