Oszustka nagabywała staruszkę

Udając pracownika socjalnego weszła do mieszkania staruszki z ul. Kredowej i podstępem wyciągała od niej dane. Sprawę zgłoszono policjantom. Urzędnicy z MOPR ostrzegają przed oszustami.

– Do starszej mieszkanki ulicy Kredowej przyszła kobieta, podająca się za pracownika socjalnego – mówi Waldemar Kozioł, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. – Staruszka wpuściła ją do mieszkania i z nią rozmawiała. Oszustka wypytywała ją o różne informacje. Nie chciała opuścić mieszkania. Sprawę zgłoszono dzielnicowej. Na stronie internetowej MOPR wydaliśmy komunikat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o sprawdzanie prawdziwości danych pracownika socjalnego na podstawie legitymacji służbowej, której wzór zamieściliśmy na stronie internetowej. Znajdują się tam także nazwiska wszystkich naszych pracowników socjalnych.
Informacje dotyczące pracowników mających uprawnienia do odwiedzania mieszkańców Chełma, korzystających z pomocy MOPR można uzyskać pod numerem telefonu: 82 565 82 59. (mo)