Otwarcie Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

Kolejny weekend ważnych wydarzeń kulturalnych w gminie Wojsławice. W sobotę, 13 lipca, zaplanowano uroczyste otwarcie „Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim”, który powstał w budynku byłej szkoły.

Na uroczystość otwarcia Ośrodka do Majdanu Ostrowskiego zapraszają Henryk Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice, Rada Gminy Wojsławice, Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”, sołtys, rada sołecka w Majdanie Ostrowskim, a także Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Uroczystość połączono ze zjazdem absolwentów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim. Otwarcie Ośrodka organizatorzy dedykują kulturze rusińskiej (w Rozięcinie festiwal dedykowany był kulturze polskiej, a przy otwarciu Synagogi obędzie się festiwal kultury żydowskiej).

Dzięki zawarciu partnerstwa pomiędzy Gminą Wojsławice a Gminą Pawliwka na Ukrainie (obwód wołyński, w rejonie iwanickim) w otwarciu Ośrodka uczestniczyć będzie delegacja z Pawliwki z wójtem na czele oraz zespół z programem artystycznym i obrzędowym. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15 przecięciem szarfy oraz zwiedzania sal i pracowni Ośrodka.

Po części oficjalnej odbędą się koncerty. Zaśpiewa Barbara Nowakowska z programem pieśni łemkowskich i ukraińskich; wystąpi zespół z Pawliwki na Ukrainie z koncertem oraz z widowiskiem obrzędowym, ludowy zespół Rakołupianki z Rakołup, Czerwona Jarzębina z Rozięcina oraz Mada-Bis z Wojsławic. Potrawy kuchni regionalnej przygotują mieszkanki Majdanu Ostrowskiego, Czarnołoz i Ostrowa.

W Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim powstały w pełni wyposażone pracownie: stolarska, garncarska, tkacka oraz plastyczna. Znajdują się to także trzy sale tematyczne poświęcone trzem kulturom: sala kultury rusińskiej, żydowskiej i polskiej, z projektorem i możliwością przeprowadzania spotkań/konferencji. W salach znajdować się będą wielkoformatowe wydruki, gabloty z artefaktami oraz ścieżki audio/video mówiące o lokalnej historii mieszkańców danej kultury. Hol główny poświęcony będzie historii szkoły.

Budynek położony jest w pięknej okolicy, w sąsiedztwie lasu, w którym znajduje się ścieżka dydaktyczna „Przy szurze”, wąwozy i okopy z czasów I wojny światowej. Na terenie okalającym zabudowania będzie powstawał ogródek z ziołami i roślinami do barwienia tkanin sposobem naturalnym oraz owocowy sad z roślinami miododajnymi i być może z ulami.

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim jest jednym z trzech obiektów kulturalnych na terenie gminy Wojsławice zrewitalizowanych i oddanych na cele kulturalne dzięki środkom Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” realizowanego przez gminę Wojsławice w partnerstwie z LGD „Ziemi Chełmskiej”. (opr. mo)