Otwarcie w połowie roku

Nowa świetlica wiejska i teren rekreacyjno-odpoczynkowy – gmina Wyryki realizuje warty niemal 1 mln zł projekt, dzięki któremu znacznie zwiększy się funkcjonalność i atrakcyjność dwóch sołectw – Lubienia i Wyryk-Woli.

W połowie roku planowane jest oddanie do użytku nowych obiektów na terenie gminy Wyryki. Będą to świetlica wiejska w Wyrykach-Woli oraz zagospodarowany teren przy skrzyżowaniu w Lubieniu, który będzie służył mieszkańcom i turystom. – Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu.

Trwają prace wykończeniowe w budynku świetlicy oraz prace związane z układaniem kostki brukowej – mówi wójt Wyryk Mirosław Torbicz. – Całkowita wartość tych inwestycji to niemal 1 mln zł, z czego większość udało nam się pozyskać do projektu „Działania rewitalizacyjne w Gminie Wyryki” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dodaje wójt. (bm)