Pamięci lubelskich Żydów

Marsz Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”

Pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka Teatr- NN” po raz kolejny przypomnieli mieszkańcom Lublina o likwidacji getta na lubelskim Podzamczu.


Lubelskie getto utworzone przez niemieckich nazistów było jednym z pierwszych gett zlikwidowanych w 1942 podczas Akcji „Reinhardt”. Hitlerowcy wywieźli z Lublina i zgładzili w obozie w Bełżcu blisko 28 tys. Żydów. Pierwszy transport, liczący 1,4 tys. osób, wyjechał z Lublina w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.
Lubelscy Żydzi byli pędzeni na śmierć ulicą Kalinowszczyna, obecną Turystyczną aż do rampy kolejowej przy ulicy Zimnej, skąd odjeżdżały transporty. W zeszłym roku szlak ten został upamiętniony przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, którego pracownicy opracowali Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. Oznakowana 21 betonowymi płytami, na których znajdują się litery hebrajskiego alfabetu, fragmenty wypowiedzi świadków historii i opis poszczególnych miejsc upamiętniających ostatnią drogę lubelskich Żydów. W 76. Rocznicę likwidacji getta na Podzamczu 17 marca drogą tą przeszli uczestnicy marszu pamięci. Poprowadziła ich Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”. Tradycyjnie już dzień wcześniej – 16 marca odbyło się Misterium Światła i Ciemności, poświęcone pamięci żydowskich mieszkańców Lublina. W Bramie Grodzkiej można było usłyszeć recytację fragmentów listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta. Mocnym akcentem misterium było wygaszenie wszystkich świateł w dawnej żydowskiej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. W ciemności pali się wtedy tylko jedna latarnia, ocalona z miasta żydowskiego „Lampa Pamięci”, która nigdy nie gaśnie, przypominając o tragedii lubelskich Żydów. (EM.K.)