Panie i panowie, wojsko wzywa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Młodzi mężczyźni, ale także i kobiety z Chełma oraz powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego staną przed komisją lekarską, która oceni ich przydatność do służby wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Chełma oraz powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego jest prowadzona od 1 września do 26 października br. Młodzi nie pamiętają czasów, gdy w „kamasze” szło się obowiązkowo. Czasem pojawiają się pogłoski o powrocie do obowiązkowej służby wojskowej, a wtedy wielu nastolatków i ich rodziców się niepokoi. Ale, póki co, celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób podległych temu obowiązkowi oraz zgłaszających się na „ochotnika” do pełnienia służby wojskowej.

Ale i tak dla większości młodych „wezwanie” na komisję lekarską to spore przeżycie. Kwalifikacja obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 2002 r., ale też kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Na komisje lekarskie mają też zgłosić się ci, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii z poprzednich lat. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się w wyznaczonym miejscu i terminie. W razie niemożności osobistego stawienia się „w terminie” trzeba skontaktować się z odpowiednim organem administracji samorządowej tj. starostwem czy ratuszem, aby uzgodnić inną datę stawiennictwa.

Na kwalifikację wojskową należy ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, aktualną fotografię 35×40 mm, dokumenty potwierdzające wykształcenie. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu chełmskiego trwa od 1 do 30 września w bursie szkolnej przy ul. Powstańców Warszawy 8, a dla mieszkańców Chełma: od 11 do 26 października w budynku MOSiR na stadionie miejskim przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu włodawskiego odbywa się 6-16 września w Urzędzie Miasta Włodawa. Z kolei kwalifikację dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego zaplanowano od 21 września do 21 października br. w budynku ZNP przy ul. Matysiaka 5.

* * *

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2002 r., a także urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 2000-2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here