PANS i Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę

Rektorzy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podpisali list intencyjny o współpracy. Obie uczelnie będą wspierać się merytorycznie m.in. w zakresie uruchomienia nowych kierunków studiów.

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie prof. Arkadiusz Tofil oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy uczelniami.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest pomoc merytoryczna pomiędzy dwiema uczelniami w zakresie uruchomienia przez nie nowych kierunków studiów, wymiana doświadczeń w doskonaleniu kształcenia na prowadzonych kierunkach, a także podnoszenie kwalifikacji kadry PANS w Chełmie i UM w Lublinie w zakresie symulacji medycznej, dydaktyki i informatyki. Uczelnie będą zacieśniać współpracę w zakresie działalności naukowej, wspierać się w realizacji wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, organizacji konferencji i seminariów. Istotnym elementem zawartym w liście intencyjnym są też działania w zakresie projektowania i przebudowy budynków akademickich.

Przypomnijmy, że przy ul. Batorego w Chełmie trwa budowa nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych chełmskiej PANS. Ta ogromna inwestycja realizowana przez chełmską uczelnię to duży krok w stronę rozwinięcia przez nią profilu kształcenia w kierunkach medycznych w Chełmie. Częścią rozwijającego się Instytutu Nauk Medycznych chełmskiej PANS jest m.in. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”. Otwarte prawie dwa lata temu przy ul. Pocztowej 52, nowocześnie wyposażone Centrum było kolejną inwestycją podnoszącą jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa PANS w Chełmie. (opr. mo)