Papieski ślad na Czubach

30 grudnia Kościół obchodził uroczystość Świętej Rodziny, szczególne święto w jednej z bardziej znanych parafii w archidiecezji choćby ze względu na to, że właśnie tu celebrował mszę św. 9 czerwca 1987 r. papież Jan Paweł II.
Początki lubelskiej parafii pw. Świętej Rodziny datują się na wiosnę 1982 r., gdy bp Bolesław Pylak zlecił ks. Ryszardowi Jurakowi organizację na Czubach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego i prowadzenie prac budowlanych. Do pomocy został skierowany ks. Leszek Kuna. Murowana kaplica w centrum liczącej już wtedy ok. 6 tys. wiernych dzielnicy została poświęcona przez bpa Zygmunta Kamińskiego 12 grudnia 1982 r., zaś 22 listopada 1984 r. została tu, na mocy dekretu bpa Bolesława Pylaka, erygowana parafia.
Budynek plebanii został wzniesiony w latach 1985-1986. W latach 1986-1990 został wybudowany nowoczesny kościół według projektu zespołu architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego i Bożeny Szeligi. Realizatorem budowy był ks. Ryszard Jurak. Od kwietnia 1984 r. zakrystią, gospodarstwem domowym i katechizacją dzieci zajęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.
Kościół wyposażony jest w wysokiej klasy 48-głosowe organy, które stanowią dar jednej z monachijskich parafii i organy 12-głosowe w kaplicy MBNP, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego sakramentu. Kościół słynie z Festiwalu Organowego, którego organizatorem i dyrektorem jest Robert Grudzień. W parafii liczącej obecnie 17 833 wiernych działa wiele grup apostolskich i modlitewnych, m. in.: koła różańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, Pomocnicy Matki Kościoła, duszpasterstwo pielgrzymkowe, rada duszpasterska, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Rodzina Miłosierdzia Bożego, Akcja Katolicka, chór Familia, Duchowa Adopcja, Legion Maryi, neokatechumenat, lektorzy, ministranci, Vox Beata, Duszpasterstwo Harcerzy, KSM, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Młodych, Ruch Światło–Życie, Młodzież Pracująca, Schola „RAD”, Wspólnota AA, Teatr, Rodziny Nazaretańskie, Odnowa w Duchu Świętych, Grupa Emmanuel, Duszpasterstwo Nauczycieli, Szkoła Modlitwy, Grupa Dobrego Pasterza i Grupa Misyjna.
Elżbieta Kasprzycka