Para – buch, wiara – w ruch!

W dniach 9-13 maja w Lublinie pod hasłem „Bądźmy świadkami miłosierdzia” odbędzie się XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy.

Uroczysta inauguracja nastąpi 10 maja podczas mszy św. o godz. 10 w archikatedrze lubelskiej. Siedzibą Kongresu po raz drugi będzie Polska. Poprzedni kongres w naszym kraju miał miejsce, jak informuje Kazimierz Czerwiński, były Dyrektor Oddziału Regionalnego DOKP w Lublinie, w dniach 19– 23 czerwca 1995 r. w Krakowie pod hasłem „Rodzina drogą ku przyszłości” – wersja polska „W przyszłość przez rodzinę”. Kazimierz Czerwiński wówczas Naczelnik Zarządu Drogowego, ojciec trzech córek, był jego uczestnikiem. Prowadził też kilka konferencji podczas XII Kongresu.
Materiałami do rozważań obecnej konferencji będzie bulla papieża Franciszka „Misericordiae vultus” – „Jezus jest obliczem miłosierdzia Ojca” z 11 kwietnia 2015 r., Encyklika św. Jana Pawła II „Dives in misericordia” – O Bożym Miłosierdziu z 30 listopada 1980 r., list apostolski „Novo Millennio Ineunte” – Na początku nowego tysiąclecia z 6 stycznia 2001 r. oraz homilia wygłoszona przez św. Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r.
Zgodnie z tradycją wypracowaną we wrześniu 1951 w Lourdes, gdzie miało miejsce pierwsze europejskie spotkanie kolejarzy katolików, program kongresu przewiduje wspólną modlitwę, dzielenie się doświadczeniem wiary w świetle tematu Kongresu, a także program turystyczny przybliżający urodę miejsc charakterystycznych kraju, regionu, miasta, czy też miejsc ze szczególną widoczną obecnością Boga. Zaplanowano m.in. zwiedzanie Starówki, archikatedry, Muzeum na Majdanku, następnego dnia wyjazd do Warszawy, mszę św. w kościele pw. Świętego Stanisława Kostki, poznanie zbiorów po bł. ks. Jerzym Popiełuszce, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolejnego dnia odbędą się: msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, wyjazd do Kazimierza i ostatniego dnia msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża (kościół akademicki KUL) i zwiedzanie uczelni.
Nie zabraknie też występu zespołu kameralnego. Obrady kongresu będą miały miejsce w hotelu „ Huzar” przy ul. Spadochroniarzy w Lublinie. Będzie w nich uczestniczyło 137 przedstawicieli takich państw, jak Austria, Niemcy, Francja, Białoruś, Słowacja, Ukraina, Węgry i oczywiście Polska. Organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: prymas Polski abp Wojciech Polak, minister Infrastruktury Budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.EK