Park dla parkoura…

Plany związane z Bronoparkiem są ambitne. Młodzież oczekuje, że urzędnicy miejscy nie będą robili przeszkód. – Chcemy, by park był gotowy na koniec roku szkolnego – mówi zarówno młodzież, jak i animatorzy z Punktu Kultury przy ul. Skibińskiej 21 na Bronowicach.
Ostatnio odbyły się konsultacje w tej sprawie z młodymi entuzjastami parkouru, czyli biegu z pokonywaniem przeszkód miejskich.
– To dopiero faza projektu, ale już zakładamy pewne konkrety, o których dyskutujemy z młodzieżą – mówi Arkadiusz Pasożyt z Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, koordynator projektu budowy Bronoparku. Jak się dowiedzieliśmy, społecznicy uzyskali zgodę na zagospodarowanie przestrzeni od Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin, teraz czekają na pozwolenie na budowę.
Projekt finansowo i merytorycznie wspiera rada dzielnicy Bronowice. – W rezerwie celowej zarezerwowaliśmy kwotę 12 tysięcy złotych na to przedsięwzięcie. O takie sprawy jak monitoring czy oświetlenie, trzeba starać się w urzędzie miasta – radzi Ireneusz Połeć, radny dzielnicy. – Dodajmy, że montaż jednej kamery (pomysł zapewne upadnie z powodów finansowych), z podprowadzeniem prądu to koszt większy niż budowa całego parku…BCH