Parkingu jak zbawienia

Agnieszka Flis od kilku lat prowadzi obywatelską walkę o budowę 60 miejsc parkingowych przy ul. Paganiniego na lubelskim Czechowie. Projekt był zgłoszony do obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina. Czy uzyska wsparcie, okaże się po policzeniu głosów.
– Budowa 60 miejsc parkingowych, zlokalizowanych od ulicy Paganiniego 12 do skrzyżowania z ulicą Lipińskiego oraz od tego skrzyżowania do wysokości ulicy Lipińskiego 25 radykalnie poprawiłaby sytuację z brakiem miejsc postojowych w tej części Czechowa – mówi Agnieszka Flis.
Projekt popiera również rada dzielnicy Czechów Południowy. – Koszt inwestycji to 25 tysięcy złotych i nawet jeśli projekt obywatelski po raz kolejny przepadnie w głosowaniu, dzielnica zechce sfinansować ją z rezerwy celowej – mówi Maciej Kowalczyk, szef zarządu dzielnicy Czechów Południowy. – Znaleźliśmy takie rozwiązanie, że miejsca postojowe nie znajdowałyby się w pasie drogowym. BCH