Pasowanie w Urszulinie

(28 października) W przedszkolu w Urszulinie odbyło się pasowanie na przedszkolaka i na starszaka. Z tej okazji dzieci z grup „Żółwiki” i „Żabki” przygotowały program artystyczny pod kierownictwem swoich nauczycielek.

Pasowania zaczarowanym ołówkiem dokonał Sylwester Adamski – dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów i goście, m.in. przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, Poleskiego Parku Narodowego i Komisariatu Policji w Urszulinie. Dzieci zostały obdarowane upominkami
i dyplomami z okazji swojego święta. Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali poczęstowani słodkim tortem.