Patriotyczne i wzniośle

Pod znakiem awansów, ale nieco w cieniu obchodów 700-lecia lokacji miasta, przebiegły tegoroczne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Lublinie. Również świdniczanie zgromadzili się na pl. Konstytucji 3 maja, by uczcić to ważne święto.

W Lublinie obchody rozpoczęły się we wtorkowy poranek 15 bm. od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na placu Litewskim. Po mszy w archikatedrze orkiestra wojskowa poprowadziła defiladę reprezentacyjnych oddziałów wojska, straży pożarnej i policji na plac Zamkowy, gdzie odbył się główny ceremoniał.
Uroczystości zza barierek obserwowało kilkuset mieszkańców. Ze sceny mówcy przypominali o symbolicznym znaczeniu Święta Wojska Polskiego. Przemowy zaczął dowódca Garnizonu Lublin i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (polsko-litewsko-ukraińskiej) podpułkownik Robert Kasperczuk. – To święto jest pamiątką wielkiego zwycięstwa żołnierza polskiego nad bolszewikami. Jesteśmy spadkobiercami dumnych tradycji. Składam wyrazy uznania wszystkim żołnierzom, stojącym na straży naszego państwa.
O tym, że stale należy uczyć młode pokolenia patriotyzmu, przypomniał w imieniu wojewody jego zastępca, Robert Gmitruczuk. – W cudzie nad Wisłą polscy żołnierze pokazali, że są ludźmi niezłomnymi. To święto nie tylko wojska, ale i całego narodu. Dziś, ciesząc się z tego zwycięstwa pamiętajmy o tym, że najważniejszym z naszych wyzwań jest dziś odpowiedzialność za dobro wspólne.
Na wyjątkową otoczkę tegorocznego święta zwracał uwagę prezydent Lublina. – To szczególny dzień, kiedy świętuje wojsko i cała wspólnota miasta. Lublin był zawsze z wojskiem. Cieszymy się z obecności wielonarodowej brygady właśnie u nas. Na 700-lecie lokacji miasta na prawie magdeburskim składam podziękowania jej dowódcy – mówił Krzysztof Żuk. Podpułkownik Kasperczuk odebrał też z jego rąk honorowy medal Prezydenta Miasta Lublin.
Dalsza część obchodów przebiegała pod znakiem mianowania na wyższe stopnie i oddawania honoru przechodzącym w stan spoczynku. Po symbolicznym apelu pamięci na pobliskich błoniach rozpoczęła się część piknikowo-pokazowa. Można było podziwiać przedwojenne mundury i sprzęty wojskowe, ale i dzisiejsze wyposażenie policji czy straży pożarnej. BCH, (w)