Patriotycznie w Trójce

W Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie odbył się już po raz dziesiąty Festiwal Pieśni Patriotycznej. Jest to impreza cykliczna organizowana w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej i kulturalnej wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsze pokolenie Polaków chętnie słucha i wykonuje pieśni patriotyczne i żołnierskie z różnych okresów historycznych.
Do festiwalu przygotowują się wszyscy uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców. Uroczystość ma radosny, ale i podniosły charakter. Imprezę kończy wręczenie uczniom dyplomów i słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców.
W tym roku po raz pierwszy do festiwalu czynnie włączyli się nauczyciele. Przygotowali wspólnie piosenkę patriotyczną „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: Małgorzata Błażejczyk i Krystyna Puła. (a)