Patriotyzm – nie tylko od święta

„Jestem Patriotą – szanuję mowę ojczystą” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie we współpracy z Chełmską Biblioteką Publiczną.

Spotkanie w Bibliotece z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrektorów chełmskich placówek oświatowych, było częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W konferencji uczestniczyli też m.in. Józef Zając – senator RP, Krzysztof Grabczuk – poseł na Sejm RP, Anna Pańczyk – przedstawiciel Beaty Mazurek, poseł do Parlamentu Europejskiego; Lucyna Sikorska – pracownik PWSZ w Chełmie. Podczas konferencji próbowano odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza polszczyzna. Ciekawe wystąpienie miała też młodzież z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych.

Uczniowie podjęli próbę pisania powieści, wystąpili z prezentacją „Ośmiel się być twórczym – budowanie kompetencji językowych w procesie tworzenia powieści fantasy”, pokazali prezentację „Polszczyzna – dodaj do ulubionych. Język polski jest ą, ę”, zaprezentowano zgromadzonym kodeks postaw patriotycznych. „Poprawna polszczyzna – to się opłaca” był tematem przewodnim panelu dyskusyjnego.

Na zakończenie Katarzyna Karamać – dyrektor ZSEiT oraz Agata Włodarczyk – koordynatorki projektu „Szkoła Młodych Patriotów” omówiły zmagania konkursowe w ramach XVIII edycji ogólnopolskiego projektu i wręczyły nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu krasomówczego „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”.  (r)