Patryk o mleku wie wszystko

Patryk Ostojski z nagrodą za zwycięstwo w XLIV Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Patryk Ostojski z Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie został zwycięzcą XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Zawodowe zmagania odbywały się w dniach 4-6 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

W konkursie wzięło udział 52 uczniów z 14 zespołów szkół z całej Polski. Patryk musiał zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami: zdać test z zakresu wiedzy o mleku i mleczarstwie, test z technologii żywności i ekonomii, a także opracować projekt technologii proszku mlecznego metodą trójstopniową. W części ustnej odpowiadał o surowcach stosowanych w przemyśle mleczarskim, technologii produkcji wyrobów mleczarskich i wyposażeniu technicznym mleczarni.

– Patryk Ostojski, uczeń 4 klasy, zdobył I miejsce i tytuł laureata. Otrzymał wiele nagród, m.in. indeks na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów olimpiady. Finalistkami zostały także Agata Wolfram i Agnieszka Raczyńska, uczennice 4 klasy Technikum Przemysłu Spożywczego. W olimpiadzie brał również udział Łukasz Czerwonka, uczeń drugiej klasy – informuje Maria Wesołowska, kierownik szkolenia praktycznego w Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Zaświadczenie laureata lub finalisty upoważnia uczniów do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniów do konkursu przygotowała mgr inż. Teodora Kosior z ZSChiPS. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest rokrocznie przygotowywana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie i Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. (EM.K.)