Paulin już gotowy

Nowa rzeźba paulina zastąpi zniszczoną figurę na skwerze przed włodawskim starostwem. Poprzednia została zniszczona przez nieustalonego do tej pory sprawcę. Obłamał jej głowę.

Autorem dębowej rzeźby jest artysta Janusz Woliński z Włodawy. Figura została wykonana z jednolitego dębowego drewna i pomalowana specjalną farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych. Ma przetrwać nawet największe burze i zamiecie. Oczywiście może nie przetrwać – tak jak jego poprzednik – jednego: ludzkiej głupoty.
Rzeźby przed starostwem (obok paulina duchowny prawosławny i rabin) stanowią swoistą atrakcję Włodawy. Bardzo często, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, zatrzymują się przed nimi turyści i robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Rzeźby powstały jesienią 2007 r. podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego zorganizowanego w Kołaczach przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia. Ustawione przed starostwem symbolizują historyczną wielokulturowość miasta i powiatu. Figurę paulina, który stracił głowę, wyrzeźbiła artystka Władysława Wójcik z Orchówka. Pozostałe postaci wyrzeźbili artyści z Ukrainy i Białostocczyzny. (-)

Komentarze