Piękne miejsce nad Bystrzycą za 52 mln zł

Powstająca nad Bystrzycą kładka robi wrażenie

Już widać pierwsze efekty rewitalizacji Parku Ludowego. Gotowe są już m.in. murki przy schodach głównych przy al. Piłsudskiego, a także konstrukcja kładki nad Bystrzycą, która czeka m.in. na montaż balustrad i drewnianego podestu.


– Jeśli uda nam się utrzymać to tempo prac, zakończenie inwestycji planujemy do końca listopada tego roku. Z uwagi na brak opadów mieliśmy sprzyjający czas na prowadzenie prac przy rewitalizacji Parku Ludowego. Pogoda wyjątkowo sprzyja prowadzeniu zaawansowanych i wymagających robót ziemnych – cieszy się Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.

W Parku Ludowym trwają m.in. prace przy wymianie gruntu i wykonywaniu stabilizacji pod alejki. Nad Bystrzycą powstaje przystań kajakowa, schody i zejście do wody. Niebawem zacznie się budowa ogrodzenia wybiegu dla psów. – W 95% gotowe są rurociągi wodociągowe oraz kanalizacja do przepompowni sanitarnej. Trwają prace przy modernizacji rowu melioracyjnego, montaż wyposażenia technologii i wyposażenia przepompowni deszczowej – wylicza Joanna Stryczewska z biura prasowego ratusza.

Sercem zrewitalizowanego parku ma być dydaktyczny ogród wodny, który powstaje w miejscu dawnego amfiteatru. – Prace przy jego budowie są bardzo zaawansowane, do wykonania pozostała izolacja i wykończenie niecki fontanny, ostatnie instalacje hydrotechniczne i montaż dysz. Budynek do obsługi technicznej ogrodu wodnego jest już praktycznie gotowy, aktualnie powstają schody zewnętrze – dodaje J. Stryczewska.

Z kolei w „strefie wypoczynku” trwa budowa placu zabaw z drewnianych bali. Jesienią ubiegłego roku zostały zasadzone wszystkie drzewa – wiele z nich teraz kwitnie.

Rewitalizacja Parku Ludowego zaczęła się w ubiegłym roku. Całkowita wartość projektu wynosi około ok 44 mln zł, przy europejskim dofinansowaniu w wysokości 20,5 mln zł. Finansowy aspekt inwestycji budzi kontrowersje. Pod koniec lutego Rada Miasta Lublin głosami klubu Krzysztofa Żuka zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych ponad 8 milionów złotych na przebudowę parku. Okazało się, że inwestycja będzie droższa aniżeli pierwotnie planowano. Opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości uznali, że sprawą powinno się zająć Centralne Biuro Antykorupcyjne i złożyli wniosek o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie. GR