Pieniądze na wodociągi i kanalizację

Kilkadziesiąt gmin województwa lubelskiego dostało dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na gospodarkę wodno-ściekową. Wśród nich są gminy powiatu chełmskiego: Chełm, Kamień, Dorohusk i Rejowiec Fabryczny.

Łączna kwota dofinansowania, która trafi do gmin województwa lubelskiego – 97 beneficjentów – to ponad 90 milionów złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Gminy powiatu chełmskiego, które otrzymały dofinansowania to: Kamień, Dorohusk, Chełm, Rejowiec Fabryczny. Przedstawiciele dziesięciu samorządów (nie wszystkich, bo ze względu na epidemię konieczne jest ograniczenie liczby uczestników spotkań), w tym gmin Chełm i Rejowiec Fabryczny odebrali w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy na dofinansowania. Wartość umowy gminy Chełm to 775 677 zł, a gminy Rejowiec Fabryczny – 1 754 563 zł.

Gmina Chełm przeznaczy dofinansowanie na rozbudowę ujęcia wody „Pokrówka”, a gmina Rejowiec Fabryczny na sieć kanalizacji grawitacyjno-tłoczonej w Pawłowie. W gminie Kamień, która w najbliższych dniach też odbierze umowę na dofinansowanie, dzięki 505 325 zł dotacji wybudują 35 oczyszczalni ścieków u mieszkańców gminy Kamień, a także rozbudują sieć wodociągową na osiedlu „Malinowe” i wzdłuż drogi w kierunku Hrubieszowa w Kamieniu, Kolonii Pławanice, Ignatowie Kolonii. Możliwe będzie też połączenie sieci wodociągowych Rudolfina i Kolonii Kamień. Całość tej inwestycji opiewa na 920 tys. zł. W gminie Dorohusk dzięki dotacji – 804 442 zł – też rozbudują sieć wodno-kanalizacyjną. W planach jest realizacja trzeciego etapu wodociągowej sieci rozdzielczej w Michałówce.

– W ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone już dwa nabory – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Po pierwszym podpisano 75 umów o przyznanie pomocy finansowej na kwotę ponad 80 mln zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór zostało złożonych 113 wniosków na kwotę około 106 mln zł. Po przeprowadzonej weryfikacji, na listę rankingową zakwalifikowało się 108 wniosków (operacji).

Na podpisanie umowy ze wszystkimi wnioskodawcami zakwalifikowanymi do finansowania potrzebna jest kwota ok. 100 mln zł. Aktualnie Samorząd Województwa Lubelskiego, dysponuje kwotą ponad 90 mln zł, co umożliwia podpisanie 97 umów o przyznanie pomocy finansowej. Po zakończeniu prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą rozporządzenia o podziale środków z PROW, Samorząd Województwa Lubelskiego otrzyma dodatkowe środki finansowe umożliwiające podpisanie umów z pozostałymi wnioskodawcami, znajdującymi się na liście rankingowej.

Pod względem skanalizowania województwo lubelskie ze wskaźnikiem 53 proc. zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Niewiele lepiej wygląda sytuacja z wodociągami. Pod tym względem województwo lubelskie zajmuje 14. pozycję na 16 województw. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here