Pierwsze, drugie, trzecie…

Dla większości chełmianek, które urodziły dziecko w ubiegłym roku, było ono pierwszym lub drugim. Na szóste zdecydowała się tylko jedna.

W Chełmie w minionym roku na świat przyszło 480 dzieci. Blisko połowa z nich była pierwszym dzieckiem matki (222 noworodków), a niewiele mniej drugim (199). Trzecim dzieckiem było już tylko 42 noworodków, czwartym – 12, a piątym – 3. Jako szóste z rodzeństwa urodziło się w 2016 roku w Chełmie tylko jedno dziecko. (mg)
Dane pochodzą z Urzędu Statystycznego w Lublinie