Pierwszy krok zrobiony

Włodawski projekt „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” został pozytywnie oceniony przez komisję wyboru projektów programu Polska – Białoruś – Ukraina, która obradowała w Warszawie. Spośród 352 koncepcji projektów, złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków, komisja oceniła pozytywnie 162 projekty, wśród nich także samorządu włodawskiego.

– Swoje propozycje do programu złożyły samorządy z całej tzw. ściany wschodniej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Tym bardziej cieszy fakt, że nasz projekt został zakwalifikowany do kolejnego etapu. Warto również przypomnieć, że miasto Włodawa po raz pierwszy ubiega się o dofinansowanie z programu Polska – Białoruś – Ukraina. Między innymi w tym celu dążyliśmy do zawarcia umów partnerskich z samorządami zagranicznymi.
Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 247 milionów euro. Wartość włodawskiego projektu, po stronie polskiej, to 2 mln 14 tys. 500 euro. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem czerwca. Decyzje o wyborze projektów zapadną jesienią bieżącego roku.
Projekt „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” to nie jedyne przedsięwzięcie miasta, które ma spore szanse na realizację. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się bowiem dwa inne projekty, w których uczestniczy włodawski samorząd. Pierwszy z nich zakłada zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 we Włodawie i szkołami z Łucka na Ukrainie i Rejonu Brzeskiego na Białorusi. Natomiast drugi projekt, przygotowany z Rejonem Brzeskim, przewiduje m.in. doposażenie włodawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. (a)