Pilne sprawy oświatowe

W czwartek, 13 lutego, czeka nas nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin. Radni mają podjąć dwie uchwały w sprawach oświatowych.


Chodzi o „zamiar utworzenia dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka” oraz „zamiar likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej nr 12 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Obrady zaczną się o godzinie 17 w ratuszu (plac Władysława Łokietka 1, sala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski). – Sesja została zwołana na wniosek prezydenta – informuje Katarzyna Bisak z biura Rady Miasta Lublin.

Jak czytamy na specjalistycznym portalu prawo.gazetaprawna.pl, „sesję nadzwyczajną rady gminy zwołuje się przede wszystkim w celu podjęcia ważnych z punktu widzenia danej jednostki samorządu terytorialnego uchwał, np. zaciągnięcia kredytu”. – Często również nadzwyczajna sesja zwoływana jest w celu zmian osobowych w organach rady czy jednostki samorządu terytorialnego. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym konieczne jest uzyskanie bezwzględnej liczby głosów ustawowego składu rady, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy – czytamy na łamach prawo.gazetaprawna.pl.

W ubiegłym roku w Lublinie nadzwyczajna sesja rady miasta odbyła się tylko raz. Chodzi o pamiętne obrady, na których rajcy przyjęli studium zagospodarowania przestrzennego dopuszczające częściową zabudowę górek czechowskich blokami. Sesja zaczęła się w niedzielę, 30 czerwca około godziny 9, a zakończyła się 1 lipca… po 5 nad ranem. Pierwotnie miała się odbyć 27 czerwca, w normalnym trybie. Została jednak odwołana z przyczyn formalnych i zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Grzegorz Rekiel