Pirania w Natalinie

Wędkarze z gminy Kamień zakładają stowarzyszenie „Pirania”. To ono – a nie, jak dotąd, gmina – będzie odpowiadać za formalności związane z wędkowaniem nad zalewem w Natalinie.

Zbiornik w Natalinie, wykorzystywany jako kąpielisko, jest własnością gminy. To ona opłaca ratowników, dba o plażę i czystość wokół zalewu. Zbiornik jest zarybiany, więc gmina zajmowała się też wydawaniem odpłatnych zezwoleń na amatorski połów ryb. Ale to się zmieni. Urzędnicy pozbędą się formalności związanych z wędkowaniem. Przejmą je miejscowi wędkarze. W tym celu zakładają stowarzyszenie o nazwie „Pirania”. Wszelkie uzgodnienia i decyzje z urzędnikami gminy Kamień w tej sprawie zapadły. Pozostało już tylko zarejestrować stowarzyszenie.
– Gdy stowarzyszenie zostanie oficjalnie zarejestrowane, podpiszemy z nim umowę na dzierżawę wody – mówi Roman Kandziora, wójt gminy Kamień. – W umowie będzie określony zakres zadań stowarzyszenia. (mo)