Pit-36 dla kogo?

Pit-36 jest drugą, obok PIT-37 najpopularniejszą deklaracją podatkową w Polsce. Co roku składa ją bardzo wielu podatników. Często jednak zastanawiają się oni czy na pewno wybór był dobry i którą z opcji formularza należy wybrać. Z pewnością prawidłową opcją będzie skorzystanie z dokumentu aktualnego, tak aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje prawne. To w jakich wypadkach należy skorzystać z PIT-36 i dlaczego, poniżej.

PIT-36  – główne zasady przeznaczenia

PIT-36 został przewidziany i przeznaczony do pracy i złożenia przez:

 • Podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł dochodów:
  • Prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana była na zasadach ogólnych, przy jednoczesnym zastosowaniu skali podatkowej;
  • Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych, oraz przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • Uzyskali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych stosunków i umów o podobnym charakterze, które opodatkowane były na zasadach ogólnych;
  • Uzyskali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jeżeli zbycie odpłatę zostało dokonane przed upływem pół roku, który należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie rzeczy;
  • Uzyskali przychody od których zobowiązani byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  • Uzyskali przychody ze źródeł przychodów, które położone są za granicą;
  • Uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych według i na zasadach ogólnych, przy jednoczesnym zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik ani podatnik, nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczek.
 • Podatników, którzy korzystają ze zwolnienia tak zwanego kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Podatników obowiązanych dokonywania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Podatników, którzy obowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.
 • Podatników, którzy obniżają dochód o straty z lat ubiegłych.

Dodatkowe informacje

W przypadku, jeżeli małżonkowie chcą rozliczać się wspólnie za pomocą PIT 36, przynajmniej jeden ze wskazanych w punkcie powyżej warunków musi spełniać co najmniej jeden małżonek. W tym miejscu warto zauważyć dla porównania, że w celu dokonania wspólnego wypełnienia PIT-37 oboje z małżonków muszą spełniać stawiane przez niego wymagania.

PIT-36 dla indywidualistów

Podsumowując można wskazać, że PIT-36 został przewidziany dla podmiotów bardziej „niezależnych”. W tym sensie, że nie osiągających przychodów np. tylko z umowy o pracę. Co więcej jest on odpowiedni również w przypadku, jeżeli podatnik nie spełnia warunków dla PIT-37, a ma do niego zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawsze warto więc zweryfikować swoją ewentualną „przynależność” pod deklarację i formularz PIT-37, a następnie przejść ewentualnie do warunków PIT-36.

Materiał reklamowy