Płacisz w Lublinie podatki, skorzystasz ze zniżek!

Płacisz podatki w Lublinie? Taniej pojedziesz komunikacją miejską, wejdziesz na basen i lodowisko czy mecze miejskich spółek sportowych: MKS Perła i Motoru! Lublin wzorem innych miast w Polsce wprowadza Lubelską Kartę Miejską – program lojalnościowy dla swoich mieszkańców.


– Lubelska Karta Miejska wkracza w etap realizacji. Rozpoczynamy konkretne działania, które pozwolą mieszkańcom dołączyć do programu i korzystać ze zniżek, m. in. w transporcie publicznym oraz w kulturze, sporcie czy edukacji. Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej, poza systemem premiowania, jest także budowanie więzi z miastem i pozyskiwanie nowych mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy płacą podatki w Lublinie, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju – mówił podczas czwartkowej konferencji w ratuszu Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, przedstawiając założenia programu.

Lubelska Karta Miejska (LKM) to, obok loterii Rozlicz PIT w Lublinie, kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie. Mogą ubiegać się o nią wszystkie osoby zamieszkałe w mieście nad Bystrzycą, które tutaj rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także ci, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez miasto.

Do programu będą włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg przysługującym rodzicom.

Każda osoba, której ma być nadana Lubelska Karta Miejska musi posiadać ważną Kartę Biletu Elektronicznego z czytelnymi danymi identyfikującymi (imię, nazwisko, fotografia), bo na niej będą zakodowane uprawienia do korzystania z LKM. A te otrzymamy po złożeniu właściwego wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców. Można je składać już od piątku (31 lipca). Przy składaniu wniosku niezbędne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz, w zależności od posiadanego uprawnienia do wydania LKM, dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. Dla większości mieszkańców będzie to pierwsza strona złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego.

Lubelska Karta Miejska jest nadawana bezpłatnie, na czas określony. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia 2021 r., to będzie ona ważna do 31 grudnia 2021 r.

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej umożliwi korzystanie z szerokiego katalogu ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi oraz produkty oferowane przez Partnerów Programu w takich obszarach, jak np.: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie oraz gastronomia i handel.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu.

BS

Na jakie rabaty mogą liczyć posiadacze Lubelskiej Karty Miejskiej?

* 10 % rabatu na wstęp do Aqua Lublin, Strefa H2O, Centrum Łabędzia, FitGym Complex, Icemania, Słoneczny Wrotków
* 10 % rabatu na wydarzenia biletowane w Teatrze Starym, Teatrze im. Hansa Christiana Andersena, Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, Centrum Kultury w Lublinie, Dzielnicowych Domach Kultury na „Bronowice”, Czuby Południowe i Węglin, Galerii Labirynt i i Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
* 10 % rabatu na bilety na mecze: Budowlanych Lublin (rugby), LUK Politechniki (siatkówka), MKS Perła Lublin (piłka ręczna), Motoru (piłka nożna)
* bilet ulgowy zamiast normalnego na mecze koszykówki ekstraligowego zespołu kobiecego Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS
* 5 % rabatu na bilety MKS Start Lublin (koszykówka mężczyzn)