Plan miejskich przetargów

W pierwszym kwartale miasto ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury

Najwięcej przetargów ratusz ogłosi w pierwszej połowie tego roku. Nie będzie jednak wśród nich największych inwestycji. Poszukiwania wykonawcy krytej pływalni i kompleksu otwartych basenów urzędnicy rozpoczną dopiero w czwartym kwartale tego roku. Oznacza to, że budowa tych obiektów na dobre ruszy w przyszłym roku.

Od tego roku wszystkie samorządy mają obowiązek tworzenia planów przetargów. Przy każdej inwestycji musi się znaleźć nie tylko wskazanie kwartału, w którym zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, ale również szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia.
– Utworzenie planu jest wymogiem ustawowym, ale i nam ułatwia pracę – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Oczywiście jest to plan, więc może się tak zdarzyć, że we wskazanym w nim terminie przetarg na jakieś zadanie nie zostanie ogłoszony.
Zgodnie z opublikowaną listą przetargów najwięcej postępowań zostanie ogłoszonych w I kwartale tego roku. Do końca marca urzędnicy rozpoczną poszukiwanie wykonawców na budowę dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II (szacunkowy koszt inwestycji to 90 tys. zł), nowej ścieżki rowerowej w centrum miasta (50 tys. zł), a także nowej pochylni dla jednośladów i wózków od ul. Kosynierów w kierunku os. Wschód (80 tys. zł). W pierwszym kwartale zostaną również ogłoszone przetargi na budowę miasteczka ruchu drogowego (80 tys. zł), dokumentację projektową i budowę drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury (130 tys. zł), powstanie interaktywnej ścieżki edukacyjnej (80 tys. zł), a także na utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta przez najbliższe trzy lata (1 mln zł). Do końca marca ma zostać również rozpoczęte postępowanie dotyczące budowy Sensorycznego Parku Wyobraźni (80 tys. zł), a także na zarządzanie i utrzymanie stadionu (300 tys. zł).
Pierwszy kwartał tego roku przyniesie również kilka przetargów na dokumentacje inwestycji. Przedstawiciele ratusza planują ogłoszenie postępowań na projekty: budowy odcinka ul. Akacjowej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego (7 tys. zł), przebudowy placu Konstytucji 3-go maja (70 tys. zł), rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 8 (50 tys. zł), budowy ul. Zielonej (80 tys. zł), przebudowy dojazdu ul. Nową do stacji wodociągowej (14 tys. zł).
Dodatkowo również do końca marca mają zostać ogłoszone przetargi na dokumentację dwóch dużych projektów unijnych. Jeden z nich to „Zielony LOF” (150 tys. zł). W jego ramach mają zostać zagospodarowane tereny rekreacyjne w kilku punktach miasta. Z kolei „Mobilny LOF” (200 tys. zł) zakłada m.in. budowę dworca przesiadkowego w sąsiedztwie stacji kolejowej Świdnik – Miasto.
Do końca marca przedstawiciele ratusza ogłoszą również dwa przetargi związane z trwającą od końca 2015 roku adaptacją budynku po Gimnazjum nr 2 na nowy ratusz. Koszty samej inwestycji przekraczają 11 mln zł. Kolejne przetargi będą obejmowały dostawę i montaż systemu audio-video (250 tys. zł) i wyposażenia stałego (200 tys. zł).
– Adaptacja ma się zakończyć do 28 kwietnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w miesiącach wakacyjnych urząd przeniesie się do nowej siedziby – mówi Michał Piotrowicz.
Równie obfity w przetargi będzie drugi kwartał tego roku, ale największe inwestycje przedstawiciele ratusza zostawiają na ostatnie trzy miesiące 2017 roku. W ostatnim kwartale zostaną ogłoszone dwa przetargi dotyczące budowy kompleksu basenów otwartych i krytej pływalni. Łączny ich koszt został wyceniony na ponad 20 mln zł. Zaplanowanie obu postępowań na czwarty kwartał tego roku oznacza również, że sama budowa pływalni ruszy na dobre dopiero w 2018 roku.
(kal)