Plan skrojony pod dewelopera?

Mieszkańcy nie chcą 25-metrowych wieżowców na terenie u zbiegu ulic Jana Pawła II i Roztocze

Mieszkańcy Węglina Południowego nie zgadzają się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Jana Pawła II i Roztocze. Do drugiego już wyłożenia planu, pozwalającego na wybudowanie w tym miejscu jeszcze wyższych, bo 5-7 piętrowych wieżowców, złożyli około 300 uwag, między innymi zarzucając urzędnikom, że sprzyjają deweloperom, dążącym do maksymalizacji zysków, a nie mieszkańcom. Ratusz ma rozpatrzyć uwagi do 8 listopada.

Po raz pierwszy projekt zmiany mpzp w tej części miasta udostępniony był do publicznego wglądu latem 2019 r. Wówczas mieszkańcy złożyli około 1200 uwag. Część z nich została uwzględniona w projekcie wyłożonym do wglądu we wrześniu tego roku. Tym razem uwag (można je było zgłaszać do 18 października) jest ponad 300.

Jakie zastrzeżenia do projektu mają tym razem mieszkańcy? W uwagach odnosili się głównie do obsługi komunikacyjnej na tym terenie, zbyt małej liczby wyznaczonych parkingów, zbyt dużej wysokości i intensywności zabudowy, złego przeznaczenia terenów zieleni izolacyjnej oraz zbyt małych placów zabaw.

– Ruch samochodowy z tego osiedla włączał się będzie w ulicę Jana Pawła II i następnie w ul. Roztocze. Jak wszyscy wiemy, ulica ta nie jest przystosowana do przyjęcia tak dużego obciążenia, a pamiętajmy, że na drugim końcu tej ulicy, na terenie po Fabryce Lift Service miasto chce dopuścić podobnej wielkości inwestycję. Już dziś w godzinach szczytu trudno przejść przez ulicę na druga stronę, a włączenie się do ruchu z uliczek osiedlowych jest bardzo trudne – mówi Iwona Mańko, radna Dzielnicy Węglin Południowy, która podobnie jak wielu innych mieszkańców w uwagach wnosiła o ustalenie podstawowej obsługi komunikacyjnej dla tego terenu od ulicy Jana Pawła II.

– Ulica Roztocze jest już obecnie ulicą bardzo obciążoną komunikacyjnie oraz niebezpieczną dla użytkowników: pieszych i kierowców. Już teraz włączenie się do ruchu w ul. Roztocze z ulic: Wielkopolskiej, Łukowskiej, Mazowieckiej mieszkańców os. Świt jest bardzo utrudnione. Ulica Roztocze obsługuje także mieszkańców osiedli przy ul. Jana Pawła II. Ustalenie obsługi komunikacyjnej dodatkowej inwestycji mieszkaniowej o znacznych rozmiarach wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców os. Świt – podkreśla w piśmie skierowanym do Ratusza.

Mieszkańcy wiele zastrzeżeń mają także do zbyt niskich wskaźników parkingowych określonych dla tego terenu. – Podobne wskaźniki określono w innych planach i doświadczenie pokazuje, że przy tak niskich wskaźnikach parkingowych mieszkańcy tego terenu parkować będą na sąsiadujących ulicach – zaznacza Iwona Mańko, która w uwagach wnioskowała o zwiększenie wskaźników parkingowych do poziomu nie mniej niż 1,5 miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny o pow. do 50 m2 oraz nie mniej niż 2,0 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny o pow. powyżej 70 m2.

Radna dzielnicowa wniosła także o zmniejszenie intensywności zabudowy do 1,5 zamiast 4,5 jak zapisano w projekcie. – Cały teren objęty planem stanowi ok 3,5 ha. Zaplanowane pod inwestycje mieszkaniowe tereny stanowią ponad połowę tego terenu, więc wskaźnik intensywności zabudowy będący wskaźnikiem całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej jest wystarczający.

Zaproponowany wskaźnik intensywności zabudowy jest diametralnie powiększony w porównaniu z pierwszym wyłożeniem, gdzie określono go na poziomie 2,5. W uwagach do pierwszego wyłożenia wskazano konieczność obniżenia tego wskaźnika do poziomu 1,5. Niezrozumiałym jest tak znaczne jego podwyższenie. Domniemywać należy, że związane jest to ze zwiększoną wysokością budynków. Należy coraz bardziej iść w kierunku jakości życia mieszkańców oraz podwyższonej jakości budynków, a wskaźnik intensywności zabudowy jest wymiernym odbiciem tej jakości – argumentuje Iwona Mańko.

Zupełnie niezrozumiałą dla mieszkańców jest drastycznie zwiększona w planie wysokość zabudowy w stosunku do pierwszej propozycji projektu – z 16 m na 25 m oraz z 12 m na 17 m. – Wysokości zaproponowane w pierwszym wyłożeniu wpisują się w sąsiadujące budynki jednorodzinne osiedla Świt i nie burzą ładu przestrzennego. Wysokości: 16 m (w strefie A) i 12 m w (strefie B) budynków będą harmonijnie komponowały się także z zabudową po drugiej stronie ul. Jana Pawła II – podkreśla I. Mańko i przypuszcza, że za drastycznym zwiększeniem wysokości zabudowy stoją racje deweloperów, którzy jak zwykle dążą do maksymalizacji zysków.

– Miasto powinno stać na straży wyważonych interesów obecnych mieszkańców osiedla, komfortu przyszłych właścicieli mieszkań oraz deweloperów. Tak znaczna zmiana wysokości zabudowy jest kolejnym przykładem sprzyjania deweloperom i jest szczególnie dziwnym posunięciem w kontekście pierwszego wyłożenia, w którym wysokości zabudowy były znacznie niższe – napisała radna w uwagach.

Sporo zastrzeżeń budzą także tereny zieleni izolacyjnej oraz place zabaw. Mieszkańcy chcą, aby zieleń izolacyjna była tym obszarem, który będzie pełnić funkcje izolacyjne, a nie mieściły się tam place zabaw, urządzenia rekreacyjne, wiaty i altany, jak przewiduje plan – Umiejscowienie na terenie zieleni izolacyjnej wspomnianych elementów spowoduje degradację tej zieleni – podkreślają.

Place zabaw mają być zdecydowanie większe niż proponowane w projekcie – z minimalną szerokością 10 m, o powierzchni co najmniej 200 mkw. – Jak wskazuje doświadczenie, użytkownikami tych mieszkań będą w zdecydowanej większości ludzie młodzi. Niech ich dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki nie tylko mieszkaniowe, ale i warunki do zabawy i rozwoju na powietrzu – napisali w uwagach.

Wydział Planowania Urzędu Miasta w Lublinie ma zapoznać się ze złożonymi uwagami do 8 listopada. Kiedy plan zostanie wyłożony ponownie? – Nie zapadła jeszcze decyzja – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego Ratusza. BS

Roztocze skazane na „Manhattan”?

Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów na Węglinie Południowym nie od dziś budzą spore kontrowersje i oburzenie mieszkańców. Prawie 2800 uwag wpłynęło po pierwszym i drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu przy ul. Roztocze i Orkana. Na terenie po byłej fabryce Lift Service inwestorowi zamarzył się „Manhattan”. W strefie A położonej najbliżej skrzyżowania ulic dopuszczone miałyby być budynki o wysokości aż 25 metrów!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here