Planiści już pracują

Ulica Raszyńska

Miasto zleciło opracowanie dokumentacji dla dwóch ulic na Węglinie Północnym: rozbudowy ul. Raszyńskiej i budowy od podstaw Tarninowej, a także na wykonanie kolektora odprowadzającego wody opadowe do pobliskiego zbiornika retencyjnego.
Mieszkańcy południowo-zachodniego rejonu miasta, ale i ci z Konopnicy, od lat czekali na naprawę rozjeżdżonej Raszyńskiej. – To główna trasa dzielnicy, na której zbiera się ruch lokalny z miasta, ale i z sąsiedniej gminy – podkreśla Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny. – Dziś Raszyńska jest rozjeżdżona, bez chodników, z licznymi ubytkami. Do tego miewa różną szerokość.
Na ten rok ratusz zlecił opracowanie dokumentacji projektowej ok. 950-metrowego odcinka Raszyńskiej od skrzyżowania z Lazurową do posesji Raszyńska 63. W planach jest także nowa ulica Tarninowa, boczna Raszyńskiej. Dziś pokryta destruktem, po pracach zostanie kolejną utwardzoną asfaltem ulicą Węglina Północnego, dzielnicy głównie domków jednorodzinnych.
Do tego dochodzi kluczowa dla dzielnicy sprawa, czyli przyłączenie ulic do zbiornika retencyjnego przy ulicy Liszkowskiego. Kolektor odprowadzi deszczówkę do pobliskiego cieku wodnego płynącego z Konopnicy. – Od minionego roku mamy już zbiornik retencyjny, pozostaje jedynie podłączenie do niego ulic – dodaje Dariusz Boruch.
Ogłoszony niedawno przetarg zbiegł się w czasie z wizytą w dzielnicy prezydenta Krzysztofa Żuka. Wszystko zdaje się zmierzać ku przyspieszeniu naprawy kluczowej trasy Węglina.
– Na ostatnim spotkaniu w radzie dzielnicy prezydent obiecał nam, że obie ulice zostaną wykonane w 2018 roku – mówi Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny.
Biuro prasowe ratusza potwierdza ogłoszenie przetargu na dokumentację i wstępne założenia koncepcyjne drogi, ale ostrożnie wypowiada się co do terminu rozpoczęcia prac. – Trudno w tym momencie deklarować, kiedy realizowane będą roboty budowlane, bo to będzie zależało od budżetu na 2018 rok. Wiadomo natomiast, że będziemy oczekiwali od wykonawcy przedłożenia projektu do końca tego roku – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. Bliżej końca roku mamy poznać szczegółową specyfikację projektu.
Wiadomo, że Raszyńska będzie miała po obu stronach chodniki. Pobiegnie przy niej również ścieżka rowerowa. BACH