Plany pod żużel, inwestycje i deweloperkę

Lubelski Ratusz zaprasza mieszkańców do konsultacji zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w rejonach Areny Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie i ul. Kazimierza Wielkiego. Na uwagi do pierwszego z dokumentów czeka do 31 maja, do drugiego do 10 czerwca, a do trzeciego do 14 czerwca. Wcześniej, w Ratuszu, odbędą się publiczne dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami. Najgoręcej zapowiada się debata nad planem dla LSM, gdzie właściciele dziś zielonych terenów chcą ich przeznaczenia pod deweloperkę, przeciwko czemu protestują mieszkańcy i działkowcy.

Teren, którego dotyczy pierwszy ze wspomnianych planów położony jest w dzielnicy Za Cukrownią, między ulicą Przeskok, planowanym przedłużeniem ulicy Lubelskiego Lipca ‘80, ulicą Krochmalną a rzeką Bystrzycą. Obecnie jest to teren w znacznej części niezabudowany i niezagospodarowany, a zabudowa występuje jedynie w rejonie ulicy Przeskok, gdzie znajdują się budynki usługowe, przemysłowe i infrastruktury technicznej, budynek mieszkalny oraz obiekty związane z działalnością dawnego Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. Zmiany mają m.in. umożliwić budowę w tym miejscu planowanego przez miasto stadionu żużlowego i obiektów Lubelskiej Akademii Futbolu, finansowanej przez Zbigniewa Jakubasa.

– Zmiana planu dla tego obszaru została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Przeskok. Postulaty dotyczyły korekty zapisów odnośnie zachowania istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej. Po przystąpieniu do zmiany planu wnioski indywidualne złożyły osoby fizyczne, podmioty prawne i jednostki Miasta. Postulaty dotyczyły między innymi: dopuszczenia odbudowy oraz rozbudowy funkcjonujących przy ul. Przeskok obiektów produkcyjnych i usługowych, lokalizacji stadionu żużlowego z zespołem boisk piłkarskich i infrastrukturą towarzyszącą oraz lokalizacji kompleksu boisk treningowych wraz z zapleczem sportowo-pobytowym na potrzeby Lubelskiej Akademii Futbolu.

Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury tak, by w konsekwencji móc przedłożyć projekt zmiany pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Plan wyłożony będzie do 17 maja, debata publiczna nad dokumentem zaplanowana jest w ratuszu przy Pl. Łokietka, na ten wtorek 11 maja, a uwagi do planu można składać do 31 maja. (Gdzie i jak osobiście zapoznać się z dokumentem, w jakich terminach, jak zgłosić się na publiczną dyskusję i jak zgłaszać uwagi piszemy w ramce)

Na Felinie pod inwestycje

Od ubiegłego tygodnia wyłożony jest również projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie (obszar al. Witosa i ulicy: Doświadczalnej, Franczaka „Lalka”, Dobrzańskiego, Vetterów, Grygowej, Plewińskiego, Hessa, Braci Krausse, Spiessa).

– Głównym celem zmiany planu jest ułatwienie realizacji inwestycji na terenach przemysłowych znajdujących się w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Korekta zapisów planu w zakresie gabarytów obiektów i wskaźników zagospodarowania terenu pozwoli na realizację inwestycji zgodnie z przeznaczeniem tego obszaru, a także potrzebami inwestorów. Nowe inwestycje w obszarze Strefy to nie tylko rozwój tego obszaru, ale również zwiększenie liczby miejsc pracy i rozwój gospodarczy całego miasta – mówi wiceprezydent Lublina, Artur Szymczyk.

Na uwagi do planu Ratusz czeka do 10 czerwca, a na 19 maja (środa) na godzinę 13 zaplanowana jest publiczna dyskusja w ratuszu przy Pl. Łokietka. Chęć udziału w niej należy zgłosić do 17 maja (jak i gdzie piszemy w ramce – przyp. aut).

Kompromis przy ul. Kazimierza Wielkiego?

Mieszkańcy mogą zgłaszać również uwagi do wyłożonego 7 maja planu zagospodarowania dla obszaru pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Jaworowskiego, Zana i Filaretów. Dotychczasowe wersje tego dokumentu, o opracowanie którego wystąpili właściciele działek, przejętych w czasie PRL pod realizację osiedli mieszkaniowych – osiedla nigdy nie powstały, a działki w ostatnich latach wróciły do wywłaszczonych osób. Teraz właściciele tych nieruchomości, na których obecnie znajdują się tereny zielone przeznaczonych na cele sportowo-rekreacyjne oraz ogródki działkowe, chcą by miasto przeznaczyło je pod budowę bloków mieszkalnych i usługi.

Na to nie zgadzają się mieszkańcy LSM, w imieniu których spółdzielnia sprzeciwiała się dogęszczaniu istniejących osiedli blokami, a także działkowcy z ROD „Piastowski”, którzy chcą utrzymania ogrodu i nadania mu charakteru stałego, jako terenu półotwartego, udostępnianego przedszkolom, szkołom oraz mieszkańcom i rodzinom działkowców. Negatywnie o przekształcaniu terenów zielonych pod zabudowę wypowiedziała się również Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Miasto uważa, że obecna wersja projektu uwzględnia interesy mieszkańców i działkowców.

– Obszar przy ul. Kazimierza Wielkiego objęty opracowaniem jest częścią większego założenia urbanistycznego: Centrum Usługowo-Rekreacyjnego Zana-Filaretów kształtowanego w tym rejonie. Projektowane w sąsiedztwie ronda obiekty usługowe „domykają” przestrzennie kompozycję Centrum, natomiast tereny zielone rozlokowane w jednym z najpiękniejszych wąwozów Lublina mają stanowić przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców okolicznych osiedli. Projekt planu został sporządzony z uwzględnieniem istotnych interesów mieszkańców, przede wszystkim wzmacniając funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz adaptując istniejące ogrody działkowe dla potrzeb lokalnej społeczności – tłumaczy wiceprezydent Szymczyk.

Z nową wersją planu można zapoznać się do 27 maja, a publiczna dyskusja nad nim odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 w ratuszu przy Pl. Łokietka. Chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić do 14 maja. ZM, TN

Jak poznać plany, wziąć udział w dyskusji i zgłosić uwagi

Z każdym z planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się osobiście w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, w godzinach 8.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania mailowo: planowanie@lublin.eu lub telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00. Dokumenty są również dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad planem należy zgłosić dzwoniąc pod nr tel. 81 466 23 00 lub pisząc na adres e-mail: planowanie@lublin.eu, a uwagi do planów można zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here