Plebiscyt na Włodawianina Roku 2015

Burmistrz Wiesław Muszyński ogłosił plebiscyt na „Włodawianina Roku 2015”. Dzięki tej inicjatywie ma być wybrany człowiek, który najbardziej zasłużył się Włodawie w ubiegłym roku.

 

W Plebiscycie mogą brać udział osoby zamieszkałe i działające we Włodawie. Uprawnione do zgłaszania kandydatów są jednostki organizacyjne miasta oraz organizacje pozarządowe działające we Włodawie. Tytuł „Włodawianin Roku 2015” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury, sportu lub działalności społecznej osobie, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi i etycznymi, promuje Włodawę oraz inspiruje innych do działania. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Włodawianin Roku 2015” dokonuje się za pomocą formularza udostępnionego na stronie miejskiej – www.wlodawa.eu. Należy przesyłać je do 25 maja na adres urzędu wraz z wypełnionym formularzem. Wypełnione zgłoszenie musi być czytelnie podpisane i zawierać zgodę kandydata na udział w Plebiscycie. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie kandydata.

Głosowanie odbywać się będzie od 27 maja do 10 czerwca za pośrednictwem karty, którą należy wypełnić i wrzucić do urny. Urny wystawione zostaną w sekretariatach jednostek organizacyjnych Włodawy. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos (konieczność podania danych na karcie). Uprawniony do głosowania jest każdy pełnoletni mieszkaniec Włodawy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetki „Włodawianin Roku 2015” nastąpi przed koncertem głównym DNI WŁODAWY, który odbędzie się w dniu 19 czerwca. (pk)