Plusy w milionach

Grubo ponad 40 mln zł wypłacił w ciągu ostatniego półtora roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach programów „500 plus” i „Dobry start”. Na ten ostatni, zwany „300 plus”, chełmscy rodzice mogą już składać wnioski elektronicznie. Od 1 lipca wpłynęło ich już około półtora tysiąca.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają to wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przyjmuje od 1 lipca tylko elektronicznie, czyli za pośrednictwem internetu. Złożono już 1440 takich wniosków. Z kolei od 1 sierpnia wnioski te rodzice czy opiekunowie dzieci będą mogli składać także drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada br.

Kluczowa zasada jest taka, że im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie. Ale nie znaczy to, że stanie się tak przed pierwszym dzwonkiem, bo złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do końca września. Zainteresowanie programem jest duże. W 2019 roku świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 6165 dzieci w 4568 rodzinach na łączną kwotę 1 849 500,00 zł (elektronicznie złożono wtedy 3116 wniosków, natomiast papierowo 1598, przy czym jeden wniosek to jedna rodzina i może zawierać dane więcej niż jednego dziecka).

Z kolei świadczenie wychowawcze 500 plus ustalane było na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. i obecnie nie ma potrzeby składania na nie wniosków. W ubiegłym roku świadczenie to wypłacono 6334 chełmskim rodzinom na łączną kwotę 41 472 807,86 zł. W pierwszej połowie 2020 r. 500 plus wypłacono dla 6023 rodzin na kwotę 26 730 320,24 zł. W Chełmie najwyższa kwota wypłacanego rodzinie świadczenia wychowawczego 500 plus wynosi 3500 zł. Nietrudno obliczyć, że wypłacane jest ono rodzinie z siedmiorgiem dzieci. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here