Pod patronatem błogosławionego

Rondo na skrzyżowaniu ul. Diamentowej z ul. Wrotkowską zyskało patrona. Od soboty skrzyżowanie nosi miano bł. ks. biskupa Władysława Gorala.
Urodzony w Stoczku na Lubelszczyźnie biskup był działaczem wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. Jego pasją była praca duszpasterska oraz oświatowo-wychowawcza podejmowana na rzecz robotników. W 1938 roku został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim, sakrę biskupią przyjął 9 października 1938 roku. Mocno zaangażowany w ruch niepodległościowy, w 1939 roku został aresztowany przez Gestapo. Zginął w 1945 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. W 1999 r. Władysław Goral, jako jeden z trzech biskupów, znalazł się w gronie 108 męczenników beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II. (EM.K.)