Podatki bez zmian

Wyjątkowo spokojny przebieg miała wtorkowa (24 października) sesja Rady Gminy Hanna. Najważniejszym punktem posiedzenia był wniesiony „rzutem na taśmę” przez wójt Grażynę Kowalik punkt o podatkach na 2018 rok. Wszystkie opłaty dla mieszkańców pozostają na poziomie z tego roku. Ewenementem jest niski podatek rolny, bo punktem jego wyliczenia jest cena 1 kwintala żyta, którego cenę ustalono na poziomie 45 zł.

Wysokość obowiązujących w przyszłym roku podatków radni z Hanny ustalili na wniosek wójt, Grażyny Kowalik, która ten projekt uchwały wprowadziła do porządku na początku obrad. Dyskutować za bardzo nie było nad czym, bo stawki zaproponowane przez wójt były identyczne, jak w roku bieżącym, co dla mieszkańców gminy jest dobrą wiadomością. Dla wielu najważniejszy podatek rolny jest najniższy w regionie, bo nalicza się go od ceny bazowej za 1 kwintal żyta. Cena ta w Hannie wynosi jedynie 45 zł, co jest prawdziwym ewenementem. – Jesteśmy żywym dowodem na to, że mimo niskich podatków i niewielkiego budżetu da się dużo inwestować. Przy planowaniu budżetu bierzemy pod uwagę nie tylko potrzeby ogólne, ale też i staramy się nie obciążać zwykłego Kowalskiego – tłumaczy wójt.
Oprócz podatków samorządowcy z Hanny wzięli tez „na tapetę” ocenę studium zagospodarowania przestrzennego, uchwalili zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz wysłuchali sprawozdania z realizacji gminnych inwestycji w pierwszej połowie roku. (bm)