Podatki bez zmian

Radni przyjęli propozycje stawek podatkowych na 2018 rok. Pozostają bez zmian, bez podwyżek, ale jakże inaczej mogłoby być rok przed wyborami samorządowym.

(20 listopada) Rajcy gminni przyklepali jednogłośnie uchwałę dotyczącą średniej cena skupu żyta – 52,40 zł za 1 q, co stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. I tak, po przeliczeniu, podatek od 1 ha gruntów rolnych pozostaje bez zmian (131 zł), tak samo jak podatek od gruntów niezaliczanych do rolnych (262 zł). Na poziomie tego roku pozostają tez stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych. Do każdej stawki obowiązują ulgi uchwalone w poprzednich latach. Jedną z najważniejszych jest ta zwalniająca z podatku od nieruchomości na 18 miesięcy na nowe inwestycje – budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje od 2014 r. (nowa działalność lub poszerzona dotychczasowa w nowo wybudowanych obiektach).
Na stałym poziomie pozostaną też opłaty za wodę (za 1 m3 – 2,33 zł brutto), za odprowadzane ścieki oraz odpady komunalne (bez segregacji – 12 zł od osoby; z segregacją – 8 zł od 1-4 osób i 4 zł za piątą i szóstą osobę oraz po 2 zł za każdą kolejną). (pc)