Podatki ciut w górę

Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego od nowego roku zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Podwyżki – jak zapewnia przewodniczący rady miasta Robert Szwed – są niewielkie.

Na ostatniej sesji rada miasta Rejowiec Fabryczny podjęła decyzje o wysokości przyszłorocznych stawek podatków i opłat lokalnych. Część z nich zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, a inne nieznacznie wzrosną. W przyszłym roku nie zmienią się stawki opłaty targowej, podatek od środków transportowych i podatek rolny. – Ten ostatni jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta, którą obniżyliśmy z 52,49 zł do 50 zł za decytonę (kwintal). Oznacza to, że wysokość podatku rolnego dla miejscowych rolników siódmy rok z rzędu pozostanie na tym samym poziomie – informuje przewodniczący rady, Robert Szwed.
Nieznacznie wyższe od 1 stycznia 2018 r. będą stawki podatku od nieruchomości. O 5 groszy za m kw. wzrośnie podatek od budynków mieszkalnych i będzie wynosił 65 groszy. W górę pójdzie również stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą. Za m kw. trzeba będzie zapłacić 22,50 zł, o 59 groszy więcej niż obecnie. Zmieni się też podatek za garaże. Zamiast 4,91 zł mieszkańcy będą płacić 5,50 zł za 1 m kw. Za budynki gospodarcze podatek wyniesie 5,20 za na 1 m kw. Obecna stawka to 4,61 zł. O 2 grosze za m kw. wzrośnie opłata podatkowa od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie wynosić 86 gr. Również o 2 gr. więcej za każdy m kw. mieszkańcy zapłacą podatek za grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi. Nowa stawka to 37 gr.
– Stawki podatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą pozostają na dość niskim poziomie i wynoszą od 70 do 85 procent stawek maksymalnych – wyjaśnia przewodniczący Szwed.
W projektowanym na 2018 rok budżecie miasta zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 483 771 zł i będą wyższe w stosunku do bieżącego roku o 28 478 zł, natomiast od osób prawnych – 2 113 283 zł (w tym od lokalnej Cementowni – głównego podatnika podatku od nieruchomości 1 568 828 zł) i będą niższe od tych z bieżącego roku o 23 071 zł, pomimo podwyższenia stawek podatku. – Łączne zaplanowane dochody budżetu miasta w 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości będą wyższe zaledwie o 5 407 zł – wylicza przewodniczący rady miasta.
Podczas poniedziałkowej sesji radni postanowili również, że podatki i inne opłaty lokalne mieszkańcy od nowego roku będą mogli regulować w Urzędzie Miasta za pomocą kart płatniczych. (s)