Podatki zapłacisz komórką

Mieszkańcy Lublina mogą już korzystać z nowej Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP. Za jej pośrednictwem można m.in. opłacać podatek od nieruchomości.


– Platforma zawiera informacje o zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat wobec gminy Lublin oraz pozwala uiścić należności szybko, łatwo i bez prowizji – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Nowa usługa dostępna jest dla osób fizycznych. Logowanie do Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy tzw. profilu zaufanego.

– Za pośrednictwem serwisu PLIP można dokonywać wpłat m.in. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i od środków transportowych, a także wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy – wylicza M. Głazik i zapowiada, że „katalog dostępnych płatności online będzie stale poszerzany”.

Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP dla Lublina powstała w ramach projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.lublin.eu.
GR