Podnieśli druhom

Podczas sesji radni gminy Kamień podnieśli druhom OSP ekwiwalent za akcje ratownicze i udział w szkoleniach. Wizytowali też rozbudowany punkt przedszkolny przy podstawówce w Kamieniu.

W obradach uczestniczył przedstawiciel chełmskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, który przypominał radnym i sołtysom z gminy Kamień o zasadach bezpiecznego wykonywania prac rolnych. Zwracał uwagę zwłaszcza na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach rolnych. Swoje wystąpienie miał też Stanisław Kuć, społecznik, przedstawiciel stowarzyszenia „Forum Polskie”, a także koordynator projektu społecznego komitetu „Ocalić od zapomnienia cichych bohaterów ratujących w czasie II wojny światowej obywateli polskich narodowości żydowskiej”.

W trakcie sesji radni i sołtysi z gminy Kamień pojechali obejrzeć rozbudowane pomieszczenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamieniu. Przedsięwzięcie to sprawi, że od 1 września więcej przedszkolaków będzie mogło uczęszczać do placówki. Po powrocie z wizytacji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetowych. Dotyczyło to m.in. przeznaczenia pieniędzy na nowy, większy garaż przy siedzibie druhów z OSP Kamień. W dotychczasowym nie mieści się już strażacki sprzęt. Zostanie on przeniesiony i wykorzystany na potrzeby gminy. Będzie w nim garażowany nowy ciągnik i kosiarka.

Dobra wiadomość dla wszystkich strażaków-ochotników z gminy Kamień jest taka, że zarobią więcej za udział w akcjach i szkoleniach. Uchwała, która dotychczas określała wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, była z 2016 r. Zdaniem Dariusza Stockiego, wójta gminy Kamień, czas najwyższy było podnieść te stawki, bo „najniższa krajowa” też w międzyczasie poszła w górę. Proponował, aby podnieść ekwiwalent druhom z 15 do 20 zł za godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym, a także z 8 do 10 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach. Radni przystali na to jednomyślnie.

Podjęli też uchwały w sprawie określenia organizacji punktów przedszkolnych przy podstawówkach w Kamieniu i Strachosławiu oraz wyrażającą zgodę na przedłużenie umów dzierżawy gminnych nieruchomości. Jeden z radnych zapytał wójta Stockiego o to, czy zakończono już rozbudowę infrastruktury przy zalewie w Natalinie. Gospodarz gminy Kamień potwierdził, że zakończono prace przewidziane w projekcie współfinansowanym z unijnej dotacji. Zapowiedział jeszcze wyrównanie terenu nieopodal plaży i dostawienie tam ławek. Apelował o to, aby ci, którzy przyjeżdżają nad zalew, zostawiali na nowo powstałym parkingu, a nie miejscach do tego niewyznaczonych. Wójt poinformował też o innych zakończonych ostatnio inwestycjach.

Chodzi m.in. o dwa odcinki chodników: w Strachosławiu i Kolonii Kamień, a także wymienioną instalację elektryczną na parterze i pierwszym piętrze SP w Kamieniu. Gmina rozstrzygnęła też przetarg na dowóz uczniów do gminnych szkół. Wójt przypomniał o działającym w Urzędzie Gminy Kamień punkcie konsultacyjnym w ramach programu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów przyjmowani są we wtorki i czwartki. (mo)