Podrożeją woda i ścieki

Od 25 maja br. mieszkańcy Chełma zapłacą za wodę i ścieki w sumie o 13 groszy więcej za metr sześcienny. Taką taryfę Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził dla MPGK jeszcze dwa lata temu.

W marcu 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie wystąpiło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z wnioskiem o ustalenie taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez najbliższe trzy lata. Ostateczną decyzję o wysokości stawek podjął podległy spółce Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ta instytucja od trzech lat opiniuje regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf oraz rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy odbiorcami usług, a przedsiębiorcami.

Obecnie chełmianie płacą za wodę 3,51 zł brutto, a za ścieki 6,46 zł za metr sześcienny. Te stawki obowiązują do 24 maja. Od następnego dnia ceny pójdą w górę. Woda będzie kosztowała 3,59 zł, natomiast ścieki – 6,51 zł. Podwyżka wyniesie łącznie 13 gr. za metr sześcienny. Oznacza to, że przeciętna czteroosobowa rodzina, która w miesiącu wykorzystuje około 12 metrów sześciennych wody, według nowej taryfy, zapłaci rachunek o 1,56 zł wyższy aniżeli do tej pory. Nie ulegnie zmianie natomiast opłata abonamentowa, która wynosi 3,60 zł za odczyt wodomierza. W sumie mieszkańcy płacą 7,20 zł, bo MPGK nalicza ją również w rozliczeniu ścieków. Po zsumowaniu metr sześcienny wody i ścieków w Chełmie będzie kosztował 10,10 zł brutto i ta cena ma obowiązywać przez kolejny rok do 24 maja 2021 r.

– Chcę zaznaczyć, że ta stawka została zatwierdzona wcześniej, dwa lata temu- mówi Marcin Czarnecki, który na czele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie stoi od 4 stycznia 2019 roku. – Łączna cena wody i ścieków może nie należy do najniższych w województwie lubelskim, natomiast chcę zaznaczyć, że inne miasta, jak choćby Zamość, pobierają znacznie wyższe od nas opłaty abonamentowe.

W ubiegłym roku prezydent Chełma Jakub Banaszek zapewnił, że jeśli będą takie możliwości, MPGK postara się o zmniejszenie stawki opłat za odprowadzanie ścieków. Wniosek o zatwierdzenie nowych taryf od maja 2021 chełmska spółka musi złożyć jeszcze w listopadzie br. (s)