Podstawówki otwierają drzwi

Szkoła Podstawowa nr 18 zaprosiła w ubiegłym tygodniu rodziców i potencjalnych uczniów na dni otwarte. Placówka, w której przez lata funkcjonowało jedno z najlepszych gimnazjów w Lublinie, szukała uczniów: kandydatów do klasy I i IV oraz VII.


Placówka przy ul. Długosza słynie nie tylko z doskonałego poziomu nauczania i wyjątkowej kadry. Jej uczniowie chętnie biorą udział w konkursach czy olimpiadach. Tylko rok temu do finałów wojewódzkich zakwalifikowało się 41 osób. Szkoła oferuje też wiele zajęć pozalekcyjnych, takich jak np. koła językowe (angielski, hiszpański), zajęcia informatyczne czy sportowe.
Po reformie edukacji szkoły poszukują nie tylko pierwszaków, ale również na obecnych uczniów klas trzecich i szóstych, bo w związku z reformą ci uczniowie mogą oni kontynuować naukę w innej placówce.

Zasady rekrutacji

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 23 lutego. Rekrutacja na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu danej szkoły potrwa od 5 do 14 marca. Listy zakwalifikowanych kandydatów będą wywieszone w szkołach 16 marca. Należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia przez dziecko nauki w klasie I poprzez złożenie wspomnianego dokumentu.
Uczniowie klas III i VI chcący ubiegać się o przyjęcie do szkól powstałych z przekształcanych gimnazjów mają czas na złożenie dokumentów w sekretariacie wybranej szkoły do 16 marca. Podania przyjmują SP nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, SP nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3, SP nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70; SP nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51, SP nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2; SP nr 18 im. Macieja Rataja, ul. Długosza 8, SP nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6; SP nr 33 im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ul. Pogodna 19, SP nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego 7. Wnioski dostępne są na stronie www.lublin.eu. (EM.K.)

Najbliższe „Dni Otwarte” w lubelskich publicznych podstawówkach:

19 lutego, godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1.
19 lutego, od godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Róży Wiatrów 9.
20 lutego, godz. 17.00 – 19.00 – klasa I, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2.
21 lutego, od godz. 17. 00 – klasy tradycyjne, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, ul. ul. Kresowa 1, a dzień później, 22 lutego, od godz. 17. 00 – klasy Montessori, ul. Maszynowa 2.
21 lutego, godz. 17. 00 – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich,
ul. Lotnicza 1.
21 lutego – Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kasprowicza 112.
22 lutego, godz. 16.00 – 18.00: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego, ul. Sieroca 17.
22 lutego, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3.
23 lutego, godz. 16.00 – 18.00 i 24 lutego, godz. 10.00 – 12.00 – klasy IV i VII, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6.
23 lutego od godz. 16. 30 – Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, al. Piłsudskiego 26.