Podstępne maile od „ubezpieczyciela”

ZUS ostrzega przed otwieraniem podejrzanej korespondencji internetowej, pochodzącej rzekomo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


– Po kilku miesiącach spokoju oszuści, podszywający się pod ZUS, znów uaktywnili się w Internecie. W ostatnich dniach liczna grupa klientów Zakładu, w różnych częściach kraju, otrzymała maile z informacją o pilnej konieczności spłaty zaległości składkowych. Część wiadomości sugeruje ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, który jest załącznikiem do maila – przestrzega Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Nie otwierajmy e-maili, które sugerują (poprzez umieszczone w nich logotypy typu „ZUS” i „PUE – Platforma Usług Elektronicznych”), że są wiadomościami od ZUS. Zawracajmy uwagę na adres nadawcy!

– Obecnie oszuści posługują się dwoma adresami: skladki@ubezpieczenia.pl i zus@zua.pl. Wcześniej wysyłali wiadomości z domeny zawierającej zwrot „gov.pl” – przestrzega rzeczniczka ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że stosuje wyłącznie rozwinięcie „zus.pl”. Co jednak ważniejsze: kontakt elektroniczny ze strony ZUS jest możliwy jedynie, gdy klient ma profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką formę kontaktu. W razie wątpliwości klienci mogą zweryfikować korespondencję w placówkach Zakładu lub dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 560 16 00. (EM.K.)