Podsumowanie spółdzielczej burzy

Po raz pierwszy w historii walne w LSM było tak burzliwe, a władze spółdzielni miały tak wielu krytyków

Zarząd LSM wydał w ubiegłym tygodniu komunikat podsumowujący tegoroczne walne zgromadzenie w spółdzielni. Większość członków spółdzielni udzieliła absolutorium prezesowi Janowi Gąbce i członkom zarządu. Pozostaną oni na swoich stanowiskach, choć prezes Jan Gąbka, który jest w wieku emerytalnym, zapowiadał w najbliższym czasie rezygnację z przewodzenia spółdzielni.
Najburzliwsze i możliwe, że najliczniejsze frekwencyjnie walne zgromadzenie podzielone było na pięć spotkań i trwało do 27 kwietnia br. Po podliczeniu wyników, według danych spółdzielni za udzieleniem absolutorium prezesowi Janowi Gąbce głosowało 212 mieszkańców, przeciw było 139, 12 się wstrzymało. Ogółem oddano 363 glosy. Absolutorium uzyskali także Wojciech Lewandowski i Andrzej Mazurek, zastępcy prezesa.
Przeciwko budowie „Domu Seniora” na Zielonym Placu Zabaw było 147 osób, za 130, a 67 osób wstrzymało się od głosu. Mieszkańcy nie byli jednomyślni również w sprawie budowy wind na osiedlu Piastowskim: 157 osób było przeciw windom, 140 za, a kolejne 61 osób wstrzymało się od głosu. Tegoroczne walne zgromadzenie po raz pierwszy w obchodzącej w tym roku 60-lecie spółdzielni było ochraniane przez prywatną firmę. Ochrona została zatrudniona przez prezesa Jana Gąbkę, po wyjątkowo burzliwych obradach na osiedlu Piastowskim (21 kwietnia), co oburzyło i zdenerwowało część mieszkańców. Wzywana była również policja.
Obrady walnego zgromadzenia na osiedlu Sienkiewicza (24 kwietnia) zostały zerwane przez mieszkańców, którzy, tak jak członkowie osiedla Piastowskiego, również nie zgadzali się na kolejny blok na ich terenie. Nie tylko zablokowali wjazd ciężkiego sprzętu na budowę, ale i doprowadzili do ostatecznego rozebrania płotu szpecącego od grudnia ubiegłego roku tereny zielone przed SP nr 38. Prezes Jan Gąbka, który w maju br. kończy 71 lat, a swoje stanowisko zajmuje od 1997 roku deklaruje, że od inwestycji na osiedlu Piastowskim odstępuje i wkrótce zamierza odejść na emeryturę.
Przedstawiciele komitetu „Ocalić Zielony Plac Zabaw”, chcąc zachować placu zabaw na swoim osiedlu, mają kolejną propozycję, aby ich plac został zgłoszony w ogólnopolskim konkursie firmy NIVEA. Wystąpili już ze stosownym wnioskiem do spółdzielni LSM. Część z nich zamierza również startować w rozpisanych na 4 czerwca wyborach do rady dzielnicy „Rury”. Do tej pory do rady dzielnicy zarejestrowanych zostało 29 kandydatów. Ze względu na brak chętnych z obwodu nr 4, obejmującego m.in. ulice Nadbystrzycką, Głęboką, Siewną i Słoneczną, termin rejestracji przedłużono do 12 maja. (EM.K.)